ซาอุดีอาระเบียและประเทศจีนเซ็นกติกาความร่วมแรงร่วมใจเพื่อทวีคูณขีดความสามารถณงานตรวจจับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์นวชาต (งัวโพง-19) อธิปเบนิน เหว่ยชิง เอกอัครราชทูตเมืองจีนประจำซาอุดีอาระเบีย กล่าวว่า ข้อกติกาดังกล่าวเปล่าพ่างย้ำแจกเหลือบเห็นถึงการแจกความช่วยเหลือกันระหว่างจีนกับดักซาอุดีอาระเบียแค่นั้น แต่อีกทั้งก้องกังวานถึงงานเริ่มต้นสถานที่ดีเพื่อการพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างคู่แดน อธิปเบนินระรองแหว แผนความร่วมแรงร่วมใจดังที่กล่าวมาแล้วจะสนับสนุนซาอุดีอาระเบียณงานยกฐานะความสามารถงานตรวจค้นเชื้อไวรัสโคตัก-19 อย่างมีความนัยสำคัญ ตลอดจนสนับสนุนประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียที่การต่อสู้กับดักงานแพร่เชื้อสรรพสิ่งโคตัก-19 นายเฉินกสายวเพิ่มพูนแหว ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวด้วยกันการช่วยกันกันนับว่าเป็นขนมธรรมเนียมด้วยกันความเป็นมิตรระหว่างชาวจีนและชาวซาอุดีอาระเบียสถานที่ตั้งมั่นรับช่วงต่อกันและกันลงมา นกเขากล่าวว่า “อีฉันไว้ใจดุ อีกด้วยความร่วมมือแห่งใกล้ชิดและความอุตสาหะสมคบคิด เราจักสมรรถเอาชนะงานกระจายเชื้อสรรพสิ่งวัวตัก-19 และสาวก้าวสู่อนาคตสถานที่เบิกบานและดีขึ้นกระทั่งแต่เดิม” สำนักข่าวลดลงน้ำขาวดีงามเพรส ทูลดุ ข้อกติกาดังที่กล่าวมาแล้วมีมูลค่า 995 เปลี้ยนริยาเสพติดล (265 กล้อนดอลลาร์สหรัฐ) เพราะจีนจะมอบกลุ่มตรวจสอบวัวโพง-19 ปริมาณ 9 กล้อนสิ่ง ตลอดจนเครื่องไม้เครื่องมือด้วยกันเครื่องอุปกรณ์สถานที่จำเป็น รวมถึงผู้ชำนาญพิเศษทางการแพทย์ประเทศจีน 500 ราย เพื่อที่จะทำตรวจค้นน้ำเชื้อ กับฝึกอบรมกรุ๊ปแพทย์ของซาอุดีอาระเบีย ดังนี้ กระทรวงสาธารณสุขสิ่งของซาอุดีอาระเบียประเจิดประเจ้อดุ พบผู้ติดโรคเชื้อโรคโคป่องนาสายพันธุ์นวชาต (วัววิด-19) ในประเทศ ทวีคูณ 1,223 ราย ส่งผลแจกจอมผู้ติดเชื้อร่วมอยู่แห่งหน 17,522 ราย ด้านปริมาณผู้ตายทวีคูณ 3 ราย ส่งผลจ่ายยอดผู้เสียชีวิตทวีดำรงฐานะ 139 ราย

ซาอุฯ-ประเทศจีน ลงลายมือชื่อข้อตกลงความร่วมมือคลายการตรวจเชื้องัวโพง-19

Read More »

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยกล่าวความเอนเอียงเศรษฐกิจกับภาวะเงินเฟ้อทีหลังการประชุมแนวทางการคลังในวันนี้ เพราะว่า BOJ ได้มาทำให้เสมอลดคาดการณ์ล่วงหน้าความโอนเอียงเศรษฐกิจในปีงบประมาณ 2563 ลงสู่ระดับ -3% จรด – 5% จากแห่งเคยพยากรณ์วางในที่พระจันทร์ม.ค.ว่าเศรษฐกิจจะขยายตัว 0.9% นอกจากนี้ BOJ ยังได้มาเปิดเผยกล่าวความเอนเอียงภาวะเงินเฟ้อแห่งยุค 3 พรรษาจวบจนถึงปีงบประมาณ 2565 โดยเก็งตวาด อัตราภาวะเงินเฟ้อสิ่งของประเทศญี่ปุ่นจักยังคงสิงสู่ในที่ระดับลดลงจุดหมายแห่ง BOJ จำกัดไว้แห่ง 2% ทั้งนี้ BOJ บอกล่วงหน้าดุ ดรรชนีราคาลูกค้า (CPI) จักน้อยลงสู่ระดับติดลบ โดยเก็งว่าจะอยู่แห่งช่วง -0.3% จรด -0.7% สำนักข่าวเกเรียวโดรายงานตวาด BOJ ได้ลดยุคการประชุมเหลือเช่นเวลากลางวันข้างเดียวในที่วันนี้ จากเดิมทีที่ขีดคั่นเอาไว้ 2 เวลากลางวัน เพื่อจะป้องกันการกระจายเชื้อสรรพสิ่งเชื้อไวรัสโคตัก-19 แห่งอาจเกิดขึ้นกับคณะกรรมการสั่งการของ BOJ

แบงก์ชนชาติญี่ปุ่นหั่นคาดการณ์ล่วงหน้าเศรษฐกิจปีตรงนี้ลง 3-5% สภาวะเงินเฟ้อต่ำเป้า 2%

Read More »

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติผ่อนคลายการเงินส่งเสริมติดต่อกันดำรงฐานะจันทร์ที่ 2 ในการสัมมนาวันนี้ ซึ่งหมายรวมงานเลิกเพดานการจ่ายพันธบัตรรัฐบาล ด้วยกันคืบหน้าคลายโครงการจับจ่ายใช้สอยเงินทอง โดมีความมุ่งหมายที่จะตัดทอนความกระทบกระเทือนทางเศรษฐกิจขนมจากการแพร่เชื้อสรรพสิ่งเชื้อโรคโคตัก-19 BOJ เจาะจงในคำอธิบายดุ BOJ จะเพิกถอนเพดานงานเข้าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลรายปีแห่งวงเงิน 80 ล้านโล้นเยน (7.45 แสนเลี่ยนดอลลาร์) ด้วยกันจักเพิ่มขึ้นงานครองพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งการลงมือดังที่กล่าวมาแล้วจะเอาใจช่วยเพิ่มขึ้นสภาพคล่องให้พอประกบการรักษาความคงตัวแห่งตลาดการคลัง ขณะเดียวกัน BOJ ได้ปลงใจทำให้เสมอทวีคูณความมุ่งหมายงานจับจ่ายใช้สอยหุ้นกู้ กับตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (Commercial Paper) ประจำปี ดำรงฐานะ 20 ล้านเลี่ยนเยน จนกระทั่งสิ้นเดือนก.ย.ปีนี้ ขนมจากชั้น 7.4 ล้านล้านเยแม่น้ำ่เจนข่าวสารจับจ่ายใช้สอยในที่จันทร์มีมันสมองค. เพื่อจะสงเคราะห์หุ้นส่วนแตกต่าง ๆ ให้สามารถเข้าถึงเงินทุนได้มาสะดวกเพิ่มขึ้น เพราะมาตรการดังที่กล่าวมาแล้วเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งสิ่งของความเพียรกำราบกับการแพร่เชื้อทั่วโลกสิ่งของไวรัสโคโพง-19 ยิ่งไปกว่านี้ BOJ อีกทั้งคว้าเอื้อเฟื้อเงินกู้ยืมแยกออกกับสถาบันการเงิน เช่นกันงานขยายขอบข่ายงานยอมรับหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ยืมครอบครอง 23 เลี่ยนเลี่ยนเยน แห่ง สิ้นเดือนมีมันสมองคมันสมอง จากระดับ 8 ล้านล้านเยนซึ่งคว้ามีการกำครั้งดแห่งการสัมมนาพระจันทร์เดิม อย่างไรก็ตาม ในการสัมมนาครั้งนี้ ที่ประชุม BOJ อีกต่างหากลงความเห็นดำรงอยู่อัตราค่าดอกเบี้ยระยะสั้นเอาไว้ที่ -0.1% และคงทนความมุ่งหมายงานจับจ่ายใช้สอยกองทุน ETF รายปีเอาไว้ที่ 12 โล้นโล้นเยน สำนักข่าวเกเรียวโดกล่าวว่า นายฮารุฮิโกะ ระอุป่องดะ ผู้ว่าการ BOJ จักจัดแถลงข่าวประกบสื่อมวลชนแห่งระยะเวลาต่อไปของวันนี้ เพื่อที่จะขยายความในถึงสาเหตุในการตกลงใจของ BOJ

แบงก์ชาติประเทศญี่ปุ่นลงความเห็นผ่อนคลายการคลังทำให้รุ่งเรืองขึ้น คงดอกเบี้ยที่ -0.1%

Read More »

นิวยอร์กตระเตรียมรั้งขึ้นเศรษฐกิจอีกครั้งปฤษฎางค์โควิด-19 ผ่านวงกลมพีคจากไปหลังจากนั้น

นายแอนดรูว์ ปลักโอแตงโม ผู้ว่าการชาตินิวยอร์กเปิดเผยดุ ชาตินิวยอร์กจักริเริ่มจัดการทางเศรษฐกิจซ้ำ หลังจากที่การกระจายเชื้อของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์นวชาต (โคโพง-19) เปลี่ยนจุดสุดยอดเจียรแล้ว โดยจักใช้กลวิธีรั้งขึ้นเศรษฐกิจต้นฉบับค่อยๆ เป็น ค่อยๆ

Read More »

ประเทศอังกฤษอาจจะคลายเครียดมาตรการล็อกดาวน์ข้างในอาทิตย์นี้

นสพ.เดอะตะแคงเลกเลิกฟบอกแหว อธิปบปฎิปักษ์ส จอห์นสันจมูก นายกฯอังกฤษ มีแนวโน้มที่จะข่าวสารคลายเครียดมาตรการล็อกดาวน์ในอาทิตย์ตรงนี้ กล่าวเจาะจงแหว ผู้เป็นใหญ่จอห์นสันจมูกมีขีดคั่นเข้ามาดำเนินการแห่งหนทำเนียบนายกรัฐมนตรีในที่วันนี้ หลังจากที่เข้ายอมรับการดำรงตัวแห่งหนโรงพยาบาลจากงานติดเชื้อไวรัสโคตัก-19 ตรงเวลา 1

Read More »

อิตาลีเตรียมขยายล็อกดาวน์ ครบครันห้ามกลางเมืองกำราบงานระบาดระลอกนวชาต

หัวหน้าจูซวดเซปเป คอนเต นายกฯอิตาลี กล่าวว่า อิตาลีจะริเริ่มคลายมาตรการล็อกดาวน์แห่งวันที่ 4 พ.ค. เพื่อที่จะริเริ่มถกเศรษฐกิจและจ่ายกลางเมืองดำรงชีวิตตามเดิมใหม่ ท้องถิ่นงานสร้างกับการผลิตจักครอบครองอุตสาหกรรมจำเดิม ๆ

Read More »

จับตาดูชุมพล BOJ วันนี้คาดซื้อพันธบัตรรัฐบาลภาพร่างไม่จำกัดวงเงิน

นักลงทุนแห่งตลาดการคลังูสังเกตการสัมมนาสรรพสิ่งธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) แห่งวันนี้ ขณะที่สำนักข่าวเกเรียวโดรายงานเพราะอวดอ้างแหล่งข่าวว่า BOJ กำลังพิจารณามาตรการจ่ายพันธบัตรรัฐบาลร่างไม่จำกัดวงเงิน เพื่อเพิ่มขึ้นสภาพคล่องแห่งท้องตลาดการคลัง ภายหลังท้องตลาดมีสิทธิ์ผลกระทบกระเทือนจากงานแห่งไวรัสวัววิด-19 กระจายเชื้อทั่วโลก ขณะเดียวกันแหล่งข่าวเจาะจงตวาด

Read More »

‘มนูชิน’ถือใจเศรษฐกิจสหรัฐฟื้น Q3 พระขนองรัฐบาลดึงขึ้นเศรษฐกิจ พ.ค.,มิ.ย.

อธิปสตีเวน มนูไชนะ รัฐมนตรีที่เก็บสหรัฐ ทำนายตวาด เศรษฐกิจสหรัฐจักริเริ่มฟื้นซ้ำในที่ช่วง3 เดือน 3 ปีตรงนี้ ภายหลังที่ประกอบด้วยการดึงขึ้นเศรษฐกิจในที่จันทราพ.ค.และมิ.ย. ผู้เป็นใหญ่กลมูเชนได้มาแสดงเสียงดังกล่าวในระหว่างงานแบ่งออกสัมภาษณ์กับดักหน่วยงานทีวีฟ็ทรวงซ์นิวส์วานนี้นี้

Read More »

‘แอปเปิล’ หมายเลื่อนเริ่ม iPhone เหน้ารอง 5G คลอดเจียรอีกมากจันทร์

พาหะต่างประเทศบอกเพราะอวดอ้างแหล่งข่าวตวาด กงสีแอปเปิล อิงค์ พละสืบสวนแบบอย่างเคลื่อนที่การเริ่มผึ่งผายโฟน iPhone รุ่นเริ่มแรกสรรพสิ่งกงสีที่รองรับข่ายงาน 5G เพราะว่าจะเคลื่อนที่การเริ่มออกจรอีกมากมายจันทร์ จากเดิมแห่งกะตวาดจักเริ่มจันทร์ก.ย.นี้ ด้วยเหตุที่การกระจายเชื้อของเชื้อไวรัสงัวโรนาสายพันธุ์ใหม่

Read More »

ญี่ปุ่นลองดูพบปะงัววิด-19 กระจัดกระจายหนักหน่วง ข้างหลังจอมติดเชื้อที่โตเกียวพุ่ง 41 รายณวันเดี่ยว

คณะผู้ชำนาญพิเศษสรรพสิ่งรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นไม่มิดชิดในที่วันนี้ตวาด งานแพร่เชื้อสรรพสิ่งเชื้อโรคงัววิด-19 ในที่ประเทศญี่ปุ่นดูท่ามีแนวโน้มสูงที่จะไม่สมรรถจำกัดคว้า เพราะว่าการคาดการณ์ดังกล่าวอาจจะนำไปสู่งานตั้งขึ้นสำนักงานใหญ่ทั่วราชอาณาจักรเพื่อให้สมรรถกำราบกับการแพร่เชื้อเจริญยิ่งขึ้น สำนักข่าวเกียวโดกล่าวดุ ประเทศญี่ปุ่นความแข็งแรงสิงสู่ที่ขั้นตอนการตระเตรียมจัดตั้งสนญ.เพื่อจะต้านทานกับดักการกระจายเชื้อสิ่งของเชื้อไวรัสโคโพง-19 ซึ่งจะเป็นเหตุให้นายกรัฐมนตรีไชนะผอมโซ อาเบะปาก สมรรถข่าวสารเหตุการณ์เร่งรีบหากจำเป็น ภายใต้กฎเกณฑ์แห่งเพิ่งประกอบด้วยการรำลึกสาระเมื่อเร็วๆ

Read More »

เยอรมนีพบพานผู้ติดเชื้อโคตัก-19 เพิ่มอีก 4,995 ราย ยอดเด้งเป็น 36,508 รายห

ข่าวสารล่าสุดขนมจากสถาบันสุขภาพอนามัย RKI ระบุตวาด พานพบผู้ติดโรคไวรัสวัววิด-19 ในที่เยอรมนี เพิ่มพูนอีก 4,995 ราย มีผลปันออกยอดสุทธิผู้ติดเชื้อพอกพูนสู่ระดับ 36,508

Read More »

อานิสงส์งัววิด-19 ขับดันทราฟฟิกเว็บไซต์รัฐบาล-บันเทิง-ชุมชนออนไลน์พุ่งพลังอำนาจ

ผลสำรวจข้อมูลชายดึ่มจาก SimilarWeb ผู้ให้บริการพินิจพิจารณาข้อมูลเว็บไซต์หัวกะทิของพื้นแผ่นดิน เปิดเผยแหว การแพร่ระบาดสรรพสิ่งไวรัสโคป่องนาสายพันธุ์ใหม่ (โคโพง-19) ได้มาเข้ามาครอบครองสิ่งของส่งเสริมจอมงานเข้าชมเว็บไซต์องค์การรัฐบาล บริการผู้หญิงมมิงพาหะประโลมโลก และแหล่งที่สาธารณะออนไลน์ทั่วโลก ข้อมูลดังที่กล่าวมาแล้วเจาะจงตวาด

Read More »

UN เริ่มขนบธรรมเนียมต้านทานมุขมนุษยธรรม มุ่งกีดขวางโคโพง-19 ทั่วโลก

หัวหน้าชิ้นโตนิโอ กูเโคนร์เรส เลขาธิการยูเอ็น (UN) ได้ข้อมูลเปิดตัวแบบอย่างกำราบมุขมนุษยธรรมสุดยอด เพราะว่าแผนดังกล่าวซึ่งมีวงเงิน 2 โพกหัวโล้นดอลลาร์สหรัฐตรงนั้น ประกอบด้วยเป้าหมายเพื่อที่จะสกัดการแพร่ระบาดสรรพสิ่งไวรัสโคโรทุ่งนาสายพันธุ์ใหม่ (งัวโพง-19)

Read More »

ชาวแคลิฟอร์เนียตกงานถือเอาล้านวงในญิบอาทิตย์หลังวัวตัก-19 กระจัดกระจายบากบั่น

นายเกเรวิน นิวซัม ผู้ว่าการแว่นแคว้นแคลิฟอร์เนียไม่มิดชิดตวาด ชาวแคลิฟอร์เนีย 1 กล้อนมนุษย์คว้านูนครับผมเงินประกันการไม่มีงานทำนับจากวันที่ 13 ประกอบด้วยมันสมองค.ที่ผ่านมา หัวหน้านิวซัมข่าวสารดุ บริษัทเวลส์

Read More »

นิวยอร์กจ่อทำให้หยุดถนน สวนสาธารณะ ต้องการตัดทอนงานประชุมกลางเมือง

หัวหน้าแอนดรูว์ หล่มโอแตงโม ผู้ว่าการประเทศชาตินิวยอร์ก เปิดเผยแบบจะดับท้องถนนโปร่งแสงเลยเวลาในเมืองนิวยอร์ก ด้วยกันคงจะประกอบด้วยงานสั่งทำให้หยุดสวนสาธารณะ กับสนามเด็กเล่น เพื่อที่จะลดการทรสองทรสุมของกลางเมือง อธิปหล่มโอโมกล่าวว่า เจ้าหน้าที่คงจำเป็นจะต้องยกระดับการกันงานแพร่ระบาดสิ่งของเชื้อไวรัสโคตัก-19 เนื่องจากกลางเมืองไม่ได้เจริญรอยตามคำแนะนำของประเทศชาติที่เจาะจงแจกชาวนิวยอร์กพิทักษ์ที่ว่างด้านสังคมพร้อมด้วยการแยกออกปัจเจกชนอยู่ห่างไกลห้ามอย่างน้อย

Read More »

‘มองดูเโคนร์เต’ ข้อมูลภาวะฉุกเฉินแห่งประเทศฟิลิปปินส์ มุ่งขวางเชิงโคโพง-19

นายป่องดริโก มองดูเตอร์เต ผู้นำประเทศฟิลิปปินส์ ประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ ภายหลังที่นกเขาคว้าเซ็นในเทศบัญญัติดังที่กล่าวมาแล้วในวันนี้ เทศบัญญัติระบินี้จะให้สิทธิเด่นอายุมากหัวหน้าแลดูเโคนร์เตณการกลั่นการแพร่เชื้อสรรพสิ่งเชื้อโรคโคตัก-19 ด้วยกันในงานออกมาตรการเยียวยาผู้แห่งหนได้รับความกระทบกระเทือนจากเชื้อโรคดังที่กล่าวมาแล้ว งานข้อมูลภาวะฉุกเฉินดังกล่าวจะมีผลบังคับเป็นเวลา 3 พระจันทร์

Read More »

อธิปบศัตรูส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีประเทศอังกฤษ แสดงความหวังแหวเจ้าชายริมชาร์ลส์ องค์รัชทายาทแห่งประเทศอังกฤษ จะหายป่วยจากท่าทีเจ็บป่วย หลังติดเชื้อเชื้อโรคโคตัก-19 “แกนายกฯจัดแสดงน้ำบ่อหน้าแหวเจ้าฟ้าขอบเมี่ยงร์ลส์จักหายขนมจากท่าทีเจ็บป่วยชนิดทั้งหมดแจ้น” โฆษกของอธิปจอห์นสันทูล ดังนี้ หนังสือพิมพ์สแตนดาร์ดสรรพสิ่งอังกฤษเสนอตวาด เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ได้มาเข้าไปสารภาพงานตรวจเชื้อโรคโคตัก-19 เมื่อทิวาพระจันทร์ที่ผ่านมา ซึ่งผลการสืบสวนออกมาครอบครองเพิ่ม ภายหลังที่คว้าเสด็จไปยังบุรีเบิร์กฮอลล์ครั้นวันอาทิตย์ กับทุกวันนี้ พระองค์ยังคงอยู่ที่สกอตแลนด์ และได้ดำเนินการขนมจากแห่งหนกดของท่าน ขณะที่ท่านพักฟื้นขนมจากท่าทางติดโรคไวรัสโควิด-19 พาหะอังกฤษบอก ‘เจ้าชายขอบชาร์ลส์’ ติดเชื้องัววิด-19 ทางด้านตุ๊ยอกหนักแคลเตะลีตะลานซ์แถลงดุ เจ้าฟ้าขอบชาร์ลส์ดำรงมีท่าทีเจ็บป่วยตงิดๆจากความเจ็บไข้ดังที่กล่าวมาแล้ว อย่างไรก็ดี ผลการตรวจจับน้ำเชื้อสิ่งของติดอยู่ไม่ลลา ดัชเชสแห่งคอร์นวอลล์ เปล่าผ่านพบการติดเชื้อเชื้อโรควัวตัก-19 แต่ประการใด

นายกฯประเทศอังกฤษต้องการ’เจ้าฟ้าริมเมี่ยงร์ลส์’หายจากเจ็บป่วย ปฤษฎางค์ติดเชื้อโคตัก-19

Read More »

อูเลขหมาย เทคพองกิโลคลุกเคล้าส์ อัศจรรย์ ข่าวเกลี่ยตัดทอนพนักงานที่ประเทศอินเดียคาด 600 ยศ ติดสอยห้อยตามแบบอย่างเกลี่ยตัดทอนบุคลากรทั่วโลก 23% ข้างหลังประสบปัญหาธุรกิจในอินเดียหยุดชะงักขนมจากงานใช้คืนมาตรการล็อกดาวน์ ผู้เป็นใหญ่ Pradeep Parameswara ประธานอูเลขหมาย อินเดียและทวีปเอเชียล่าง กล่าวว่า “ผลกระทบจากงัววิด-19 ด้วยกันสัณฐานการฟื้นตัวที่คาดเดาได้ยากก่อจ่ายอูเลขหมายอินเดียและเอเชียล่างไม่มีวันเลือกสรร นอกจากตัดทอนเจ้าหน้าที่ยอม” ก่อนหน้านี้ อูเลขหมายได้มาเล่าว่า บริษัทจะหันมามุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการทำงานเสา ซึ่งได้แก่ บริการเรียกหารถผ่านแอปพลิเคชัน และ บริการส่งของกิน พอให้กองกลางหวนกลับมีประโยชน์ท่ามกลางงานระบาดของวัวตัก-19 ระหว่างที่กองกลาง Ola ข้าศึกขอเกี่ยวหงิกงอูนัมเบอร์ที่ประเทศอินเดีย ได้มาออกมาข่าวพอสัปดาห์ก่อนอีกด้วยดุจักทำให้เสมอลดบุคลากรยอม 1,400 ยศ เนื่องจากเงินรายได้สถานที่หดไปจรด 95% ขนมจากการชดใช้มาตรการล็อกดาวน์ในระยะไม่กี่พระจันทร์ที่ผ่านมา

‘อูหมายเลข’ ลดบุคลากร 600 ยศในประเทศอินเดีย เนื้อความล็อกดาวน์แตะต้องกิจธุระ

Read More »