Categories
ข่าวต่างประเทศ

นายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ไม่มิดชิดณวันนี้แหว เกาหลีใต้จักเลิกมาตรการให้เปล่าวีซ่า (visa-free entry) กับการละเว้นการตะขอวีซ่า (visa waiver program) ชั่วคราว เพราะว่าจะมีผลบังคับใช้กับด้าวแห่งกักคุมพลเรือนเกาหลีใต้เข้าประเทศ ซึ่งการเคลื่อนไหวครั้งนี้นับว่าเป็นความเพียรล่าสุดสรรพสิ่งประเทศเกาหลีใต้ณการสกัดผู้ติดโรคไวรัสงัวโตนาสายพันธุ์ใหม่ (วัวตัก-19) หลักแหล่งขนมจากต่างประเทศ อธิปชุง ซวดเซ คยุน นายกรัฐมนตรีประเทศเกาหลีใต้ รายงานณระหว่างการประชุมกับรัฐบาลเพื่อจะควานหาวิธีรับมือโคตัก-19 แหว รัฐบาลจักขยายข้อจำกัดการเข้าไปบุรีด้วยว่าคนต่างประเทศแห่งหนเดินทางเช่นกันเหตุแห่งหนไม่จำเป็นไหมกะทันหัน เพราะถึงแม้ประเทศเกาหลีใต้ยังคงยกขึ้นกระด้าว เสียแต่ว่ารัฐบาลจักเอาจริงเอาจังสมบูรณ์เกี่ยวข้องการเดินทางเข้าไปแดน ข้อมูลขนมจากทางราชการเกาหลีใต้พูดแหว มีแดนทั้งปวง 148 ประเทศ ซึ่งรวมถึงยุโรป 41 ด้าว ด้วยกันทวีปเอเชียแปซิฟิค 36 ด้าว แห่งหนสั่งห้ามชาวประเทศเกาหลีใต้ท่องเที่ยวเข้าไปประเทศ ดังที่การแพร่ระบาดของไวรัสงัววิด-19 มาตรการระงับวีซ่าสรรพสิ่งเกาหลีใต้จักมีผลบังคับใช้กับ 88 ด้าว โดยประเทศเกาหลีใต้ไปมาตรการฟรีวีซ่ากับ 34 แดน อาทิ ออสเตรเลีย กับแคนาดา ด้วยกันละเว้นการขอวีซ่ามอบกับดัก 54 ด้าว เป็นต้นว่า ประเทศฝรั่งเศส รัสเซีย ด้วยกันแหลมทอง ก่อนหน้า เกาหลีใต้ไม่ไหวข่าวสารหักห้ามใจการสัญจรเข้าไปประเทศสรรพสิ่งชาวต่างชาติ แม้ว่าจะทำให้คนต่างประเทศท่องเที่ยวเข้าไปแดนทุขึ้นไป เพราะว่านับจากวันที่ 1 เม.ย. เกาหลีใต้บังคับใช้มาตรการกักกันร่างกาย 2 อาทิตย์ด้วยว่าผู้ที่เดินทางมาจากต่างด้าวทั้งเพ เพื่อขัดขวางจอมผู้ติดเชื้อจากต่างด้าว เช่นนี้ เกาหลีใต้บอกพบพานผู้ติดโรคไวรัสโคตัก-19 พอกพูน 53 รายในวันนี้ มีผลมอบมีคนไข้สะสมทั้งปวง 10,384 ราย เพราะว่าในประดาผู้ติดเชื้อรายนวชาตตรงนั้น 24 ราย ไม่ก็ 45% มาจากต่างชาติ

เกาหลีใต้เตรียมการหักห้ามวีซ่า 88 ประเทศ ร่วมแหลมทองชั่วประเดี๋ยว

Categories
ข่าวต่างประเทศ

Worldometer ซึ่งเป็นเว็บไซต์กล่าวประกาศปัจจุบันแห่งหนมีงานประมวญขนมจากหน่วยงานข้างสาธารณสุขทั่วโลก ระบุว่า จอมผู้ติดเชื้อเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกปัจจุบันนี้อยู่แห่งหน 4,006,538 ราย กับจอมผู้ตายอยู่ที่ 275,705 ราย เช่นนี้ สหรัฐมีจอมผู้ติดเชื้อไวรัสงัวตัก-19 มากมายในโลก (1,318,787) รองลงมาจากลงมาคือว่าสเเจือ (260,117), อิตาลี (217,185), สหราชอาณาจักร (211,364), โซเวียต (187,859), ประเทศฝรั่งเศส (176,079) ด้วยกันเยอรมนี (170,588) ยิ่งไปกว่านี้ สหรัฐยังดำรงฐานะด้าวสถานที่ประกอบด้วยปริมาณผู้ตายยิ่งแห่งโลก (78,503) ตามมาด้วยสหราชอาณาจักร (31,241), อิตาลี (30,201), สเเจือ (26,299) และฝรั่งเศส (26,230)

จอมติดโรคงัววิด-19 ทั่วโลกทะลุ 4 เลี่ยนรายต่อจากนั้น สหรัฐนำโด่งกระทั่ง 1.3 ล้านราย

Categories
ข่าวต่างประเทศ

แกนกลางวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชายกบิล (CSSE) แห่งสถาบันอุดมศึกษาจอห์น ฮอปกินส์ รายงานข้อมูลล่าสุดดุ ยอดรวมผู้ติดเชื้อไวรัสโคโพง-19 ทั่วโลกทุกวันนี้ เพิ่มครอบครอง 1,600,427 ราย ขณะที่ปริมาณผู้ตายทวีแตะ 95,699 ราย สหรัฐยังคงดำรงฐานะประเทศแห่งหนมียอดผู้ติดเชื้องัวตัก-19 เต็มแรงตกขอบแห่งพื้นแผ่นดินที่ 465,329 ราย ถัดจากมาคือสเปน 153,222 ราย กับอิตาลี 143,626 ราย ด้านแดนแห่งประกอบด้วยผู้ตายจากเชื้อไวรัสวัวตัก-19 อุดมลงความว่าอิตาลี 18,279 ราย รองลงมาจากมาตกว่าสเปน 15,447 ราย และประเทศฝรั่งเศส 12,210 ราย เพื่อปริมาณคนไข้งัวตัก-19 แห่งหนได้มาการดำรงไม่มีเงินหายป่วยดีจากนั้นตรงนั้น ยอดสุทธิทั่วโลกทุกวันนี้สิงสู่แห่ง 354,464 ราย เพราะว่าจีนประกอบด้วยคนไข้แห่งหนหายจากโรคภัยงัวโพง-19 เต็มแรงที่สุดตกว่า 77,679 ราย ถัดจากลงมาลงความว่าเยอรมนี 52,407 ราย กับสเเจือ 52,165 ราย

จอมผู้ติดเชื้องัววิดทั่วโลกทะลุ 1.6 ล้านรายแล้ว สิ้นชีวิตอยู่แห่ง 95,699 ราย

Categories
ข่าวต่างประเทศ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ด้วยกันวิศวกรรมริมกบิล (CSSE) แห่งหนสถาบันอุดมศึกษาจอห์น ฮอคลุมินส์ กล่าวข่าวสารล่าสุด ในที่ ระยะเวลา 07.13 น.ตามกำหนดแหลมทองว่า ยอดรวมผู้ติดโรคเชื้อโรคงัวตัก-19 ทั่วโลกตอนนี้ ทวีคูณเป็น 1,694,954 ราย ขณะเมื่อจำนวนรวมผู้ตายมากขึ้นประกบกัน 102,607 ราย ดังนี้ สหรัฐยังคงดำรงฐานะแดนสถานที่ประกอบด้วยยอดผู้ติดโรคงัวโพง-19 ยิ่งนักเต็มที่ในที่พื้นโลกสถานที่ 499,252 ราย ถัดจากลงมาถือเอาว่าสเแกม 158,273 ราย กับอิตาลี 147,577 ราย เวลานี้จอมผู้ตายสิ่งของสหรัฐจวนเจียนแซงหน้าตาอิตาลีขึ้นไปเป็นชั้น 1 ของโลก เพราะอิตาลีประกอบด้วยผู้ตายบริบูรณ์ในแหล่งหล้า รัฐนิวยอร์กนับว่าเป็นศูนย์กลางงานแพร่ระบาดสรรพสิ่งเชื้อโรควัวตัก-19 แห่งสหรัฐ เพราะประกอบด้วยผู้ติดเชื้อมากมายในประเทศ จำนวนมากกว่า 1.7 แสนราย ซึ่งเป็นจำนวนรวมภูมิหลังกกว่าทุกด้าวในที่แหล่งหล้า ยิ่งไปกว่านี้ ประเทศชาตินิวยอร์กอีกต่างหากประกอบด้วยผู้เสียชีวิตบริบูรณ์ในสหรัฐพร้อมด้วย

จอมผู้ติดเชื้อวัวโพงทั่วโลก 1,694,954 ราย ตายพ้นแสน สหรัฐติดเชื้อยิ่ง