Categories
ข่าวเศรษฐกิจ

YLG แนะแนวทำให้เรียบกลยุทธ์ระบุกาญจนาแวงขึ้น-สั่งสมผิไม่พลุ่ย 1,554 เฉรียญฯ

อนงค์พวรรณะ์ นววัฒนทรัพย์สมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กงสี วายเล็กลจี บูลกล้อน ระหว่างชาติ ขีดคั่น (YLG) ผู้นำเข้าและส่งออกทองแท่งรายใหญ่สิ่งของแหลมทองประเจิดประเจ้อว่า ประเจิดประเจ้อว่า ขนมจากสถานที่สุงสิงขายทองได้มาประกาศการกำครั้งดสนนราคามาศท่อนขายให้กำเนิด กับสนนราคามาศท่อนรับสารภาพซื้อกลับคืนมีส่วนต่าง 300 บาท ขนมจากแต่เดิมสิงสู่แห่ง 100 พระบาท พอให้การค้ามาศภายในประเทศอีกทั้งสมรรถลงมือถัดจากได้มาอย่างมีประสิทธิภาพทว่าจะมีกรรมสิทธิ์ผลกระทบกระเทือนจากการกระจัดกระจายของงัวตัก-19 แห่งทำพะวักพะวงเครื่องผูกมัดอุปาทานทองทั่วโลกเซา รมณีพวรรณ์ เก้าวัฒนทรัพย์สิน สำคัญเจ้าหน้าที่สั่งการ บริษัท หายเล็กลจี บูลเลี่ยน ระหว่างชาติ จำกัด (YLG) เนื่องจากจากงานกระจัดกระจายสรรพสิ่งวัวตัก-19 นั้นส่งผลจ่ายเที่ยวบินระหว่างชาติไม่ผิดเลิก แล้วก็ประกบกันกับดักการขนส่งทอง อีกตลอดตึกขวางเชิงทองรายใหญ่แหล่งที่อยู่ในที่บุรีทิสินูนสรรพสิ่งสวิสเซอร์แลนด์ใกล้แนวพรมแดนอิตาลีสถานที่กำเนิดมาศราว 1,500 หนึ่งพันกิโลกรัมทาบปี หรือ นึกดูดำรงฐานะ 1 ในที่ 3 ของปริมาณการผลิตทั่วโลก ไม่ผิดบัญชาหักห้ามการผลิตชั่วครู่เพื่อที่จะประหยัดปากงานกระจัดกระจายโควิด-19 เจียรถึงวันที่ 29 ประกอบด้วย.ค. และ 5 เม.ย. เพราะฉะนี้ จากสถานการณ์เค้าเดิมขึ้นทำให้ผู้ค้ามาศ,ซัพพลายเออร์ กับผู้ผลิตแห่งกำหนดฐานันดรค้า (Short) ในที่สัญญาฟิวเจอร์สกนกตลาด COMEX เกิดเรื่องกังวลแหวอาจจะไม่สมรรถส่งมอบทองเที่ยงตรงได้ แล้วก็เกิดการหยุดบรรดาศักดิ์ซื้อขายอีกด้วยการก่อธุรกรรมชายฝั่งตรงข้าม คือ การจับจ่ายคืน จึ่งเป็นภูมิหลังสถานที่ทำให้ส่วนต่างระหว่าง สัญญาฟิวเจอร์สทองตลาด COMEX กับดัก Gold Spot กว้างไกลมากขึ้น ขณะที่มาตรการ Lockdown ในประเทศแตะการกำหนดราคาที่ท้องตลาดทอง OTC ลูกคลื่นดอน ในเวลาเดียวกันนี้การเสี่ยงขนมจากการคมนาคมทอง การเสี่ยงขนมจากการนำเข้าไป-ส่งออก ด้วยกันการเสี่ยงสาเหตุจากการหยุดการผลิตชั่วขณะสิ่งของอาคารขวางเชิงกาญจนามีผลแจกซีกต่างสนนราคาจับจ่าย-ซื้อขาย ของราคาทองแห่งหนที่ตลาดโลกกว้างมากกว่า 20 ดอลลาร์ดามออนซ์ เพราะฉะนี้ พอส่วนแตกต่างวาณิชย์สรรพสิ่งสนนราคากนกณตลาดโลกเพื่อที่จะรุ่งเรืองขึ้นไป ล้วนแล้วไปด้วยมีผลกระทบแบ่งออกด้านแตกต่างราคาซื้อขายสรรพสิ่งราคากนกในประเทศมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จะอย่างไรก็ตาม ส่วนต่างสนนราคาแห่งหนเพิ่มขึ้น เทียรจักดำรงฐานะอุปสรรคเพราะผู้ลงทุนระยะสั้นที่จะเจอโจทย์ ครั้นซื้อแล้วจำเป็นต้องคอยการปรับตัวขึ้นไปสิ่งของสนนราคามาศมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะสมรรถขายเอากำไรได้ ตามปกติต่อจากนั้นหากค่าเงินบาทตายตัว พอสนนราคากนกณตลาดโลกเคลื่อนขึ้นไป-ยอม 1 ดอลลาร์ดามออนซ์จักมีผลให้ราคามาศในประเทศเคลื่อนขึ้น-ลงเก็ง 10-15 บาททาบบาททอง เรื่องปัจจุบันด้านต่างทวีขนมจาก 100 พระบาทเป็น 300 บาทโน่นเท่าๆ กับดุผู้ลงทุนจำเป็นต้องรอให้ราคาทองปรับตัวขึ้นไปมากถึง 20-30 ดอลลาร์ต่อออนซ์แล้วก็จักสมรรถซื้อขายค้ากำไรได้มา เหตุฉะนี้ YLG จึงแนะนำเกลี่ยระยะของการลงทุน อาทิ จากแต่เดิมหากครอบครองผู้ลงทุนค้ากำไรระหว่างทิวา คงจะทำให้เรียบความมุ่งหมายการลงทุนเป็นระยะอาทิตย์ เสียแต่ว่าถ้าหากผู้ลงทุนสารภาพการเสี่ยงได้มาโหรงเหรงแนะนำรอเหตุการณ์ทองที่ตลาดโลกกลับมาไปสู่สภาวะสามัญ แล้วก็กลับเข้าให้ทุนในที่ตลาดทองใหม่ เหตุด้วยผู้ลงทุนสถานที่รับสารภาพการเสี่ยงได้มาเต็มที่ รวมถึงนักลงทุนที่ว่างกลางๆและระยะยาว แนะนำรอจังหวะงานอ่อนตัวของราคาจึงเข้าจับจ่ายใช้สอยสั่งสม ดังที่มีปัจจัยเพิ่มประเทืองแห่งคงจะส่งผลกระตุ้นสนนราคาทองณปีนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัดทอนอัตราค่าดอกเบี้ยทั่วโลกซึ่งจักสร้างโอบล้อมแห่งหนอัตราดอกเบี้ยสิงสู่ในที่ชั้นเสื่อมถอยถึงติดลบ เป็นเหตุให้ต้นทุนงานครองกนกสิงสู่ณชั้นถดถอย ยิ่งไปกว่านี้การอัดพ่นเม็ดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจที่ปริมาณมากมายอาจสนับสนุนเรื่องวิตกคล้องกับดัก”ประสาทรัพย์สินเฟ้อ”ในเวลาเดียวกันนี้ทรัพย์สินตระกูลกระยาเลยอีกทั้งมีแนวโน้มอ่อนค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งวงศ์ตระกูลทรัพย์สมบัติดอลลาร์อาจจะมีแนวโน้มไร้เดียงสาคุณประโยชน์ยอมด้วย “ชั้นแรกหากก่อเกิดพลังซื้อขายที่ท้องตลาดกนก เสียแต่ว่าหากราคาไม่หลุดเขตวิถีทางรับ 1,554 ดอลลาร์ดามออนซ์ ประเมินดุประสบความสำเร็จอ่อนตัวลงเพื่อที่จะสั่งสมฤทธิ์จับจ่ายซ้ำ ดังนี้ ผู้ลงทุนคงจะวิเคราะห์เข้าจับจ่ายใช้สอยบริเวณดังกล่าวเพื่อจะหมายมั่นค้ากำไรขนมจากการดีดตัวขึ้นประลองหลักต้านแถบ 1,671-1,703 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สถานที่สำคัญ คือ นักลงทุนจัดสรรเงินราคาทุนจ่ายสมควรกับดักความเสี่ยงด้วยกันทุนทรัพย์สรรพสิ่งตนเอง แห่งสำคัญคือจำเป็นต้องมีวินัยในที่การลงทุน ซึ่งจักทำให้นักลงทุนสามารถลงทุนมาศได้ประการบรรลุผลในที่พนักงานตรวจตราแห่งหนตลาดมาศทั่วโลกประสบกรณีท้าทายในที่ร่างสถานที่ไม่เคยมีขึ้นลงมาก่อน” อนงค์พวรรณะ์ ทูล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *