Categories
ข่าวหุ้น

PTT เคลื่อนที่รวมพลผู้ถือหุ้น แต่ว่ายังคงมติจับจ่ายปันผลตำแหน่งดั้งเดิม

ผู้เป็นใหญ่ชาญศิลป์ สามนุต่อยร สำคัญเจ้าหน้าที่ว่าการและเอ็มดีโค่ง บมจ.การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTT) ไม่มิดชิดตวาด การประชุมคณะกรรมการปตท.นัดแนะพิเศษ คราวสถานที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 ประกอบด้วยมันสมองคมันสมอง อนุมัติเปลี่ยนที่การประชุมธรรมดาๆผู้ถือหุ้นรายปี 2563 ที่จะประกอบด้วยขึ้นในที่วันวันศุกร์แห่งหน สิบ เมษายน 2563 ใน ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ระดับ 5 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว แม้ว่ายังคงลงความเห็นอนุมัติจับจ่ายเงินปันผลระหว่างเวลารับช่วงการจับจ่ายเงินปันผลประจำปี ขนมจากกำไรของกงสี ที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ตำแหน่งหุ้นเว้น 1.10 บาทา เมื่อรวมกับดักการซื้อเงินปันผลระหว่างเวลาครั้งครึ่งชันษาจำเดิมสรรพสิ่งปี 2562 แห่งหนกรุ๊ปเคราะห์งานฯ มีมติอนุมัติ พอวันที่ 27 กันยายน 2562 แห่งอัตราใบหุ้นเว้น 0.90 ตีน ดำรงฐานะปริมาณปันผล ร่วมตำแหน่งใบหุ้นละ 2.00 เท้า สำเร็จซื้อขนมจากประโยชน์สรรพสิ่งบริษัททั้งปี 2562 ด้วยกันกรุ๊ปกรรมงานฯ จะไม่บอกจับจ่ายเงินปันผลรายปี 2562 ด้วยว่าการเปลี่ยนที่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรายปี 2563 เพื่อจะได้ผลควบคุมงานกระจัดกระจายของไวรัสงัวตัก-19 หลังจากที่ประกอบด้วยข่าวสารสถานการณ์รีบด่วนที่ทุกอาณาเขตเขตตลอดราชอาณาจักร แห่ง วันที่ 25 มีนาคม 2563 และหลักเกณฑ์ออกติดสอยห้อยตามความลับมาตรา 9 แห่งหนพ.ร.ก.การปกครองร.ที่เหตุการณ์เร่งด่วน พุทธศก 2548 (ระบิแห่ง 1) กอปรกับข่าวสารกรุงเทพมหานคร กรณีบงการหยุดที่ชั่วคราว (อย่างแห่ง 4) ใน วันที่ 27 มีนาคม 2563 รวมทั้งขอความร่วมมือมอบพิจารณาจรดความจำเป็นในงานจัดกิจกรรมแห่งประกอบด้วยลักษณะของงานจับกลุ่มมนุชเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้การกระจายเชื้อมีขึ้นและขจรขจายไปสู่บุคคลทั่วไปโดยง่าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *