เมืองจีนปริปากผู้ใช้บริการวีดิโอออนไลน์จันทร์มีมันสมองค.ปัดประกบกัน 850 กล้อนราย จากผลดีวัวตัก-19 ระบาด

ศูนย์กลางสารนิเทศโครงข่ายอินเทอร์เน็ตประเทศจีน (CNNIC) เปิดเผยว่า ยอดผู้รับบริการวีดิโอออนไลน์ที่จีนเดือนมี.ค.สิงสู่สถานที่ 850 กล้อนราย ดีดขึ้นไป 126 กล้อนรายจากตอนปลายปี 2561 ทูลระบุว่า ผู้ซื้อวีดิโอออนไลน์คิดดูดำรงฐานะ 94.1% ของผู้ซื้ออินเทอร์เน็ตในประเทศ ขณะที่จอมผู้ใช้วีดิโอห้วน มีจำนวนมากถึง 773 กล้อนราย หรือว่าไตร่ตรองดำรงฐานะ 85.6% สรรพสิ่งผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งเพ เพราะตัวเลขดังที่กล่าวมาแล้วเพิ่มพูน 125 ล้านรายขนมจากปลายปี 2561 ดังนี้ CNNIC ระบุแหว ทั่วจำนวนรวมผู้ใช้งานด้วยกันสมัยการใช้งานของวีดิโอออนไลน์เพิ่มอย่างมากณตอนต้นปีตรงนี้ เนื่องจากงานแพร่เชื้อสิ่งของเชื้อไวรัสงัวโตนาสายพันธุ์นวชาต (วัววิด-19) ทำให้ประชาชนจำเป็นต้องสิงสู่แห่งเรือน พร้อมเสนอทำให้รุ่งเรืองขึ้นว่า วีดิโอโอออนไลน์กลายเป็นแอปพลิเคชันทางอินเทอร์เน็ตแห่งหนมีการใช้งานเต็มแรงดำรงฐานะชั้นหญิบ รองลงมาจากจากแอปพลิเคชันการส่งกรณี

บทความที่เกี่ยวข้อง