สภาพัฒน์ พูด GDP 3 เดือน 1/63 หดตัว -1.8% คาดตลอดปี -6% ถึง -5%

สภาพัฒน์ ขยายความ GDP 3 เดือน 1/63 สั้นเข้า -1.8% ทาย GDP ปี 63 เล็กลง -6% จด -5% จากแต่เดิมบอกล่วงหน้า 1.5-2.5% บอกล่วงหน้าชันษา 63 การส่งออกเล็กลง -8% จากเก่าก่อนประมาณขยายตัว 1.4% ซีกนำเข้าสั้นเข้า -13.2% จากแต่เดิมกะพองตัว 2.7% เพราะเกินดุลการค้า 35.7 โพกหัวเลี่ยนดอลล์ บอกล่วงหน้าชันษา 63 เงินเฟ้อสิงสู่สถานที่ -1.5 จด -0.5% ขนมจากเก่าก่อน 0.4-1.4% ผู้เป็นใหญ่กัณฑ์ทศพร ศิริสัมพันธน์ เลขาธิการ ที่ประชุมความเจริญเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) หรือไม่ก็สภาพัฒน์ เปิดเผยดุ ผลิตผลมวลรวมในประเทศ 3 เดือนแห่ง 1/2563 ลดลง 1.8% เทียบกับงานขยายตัว 1.5% ที่ไตรมาสที่ 4/62 จากตลาดกะ -4.5% จด -3.8% ด้านงานใช้จ่ายงานเสพภาคเอกชนขยายตัวเหนี่ยวรั้งยอม การจับจ่ายภาครัฐ การลงทุนภาครัฐด้วยกันเอกชนปรับตัวน้อยลง และการส่งออกรวมปรับพฤติกรรมลดน้อยลงติดตามการส่งออกบริการสถานที่ปรับนิสัยลดน้อยลงยิ่งนัก ทั้งๆ ที่การส่งออกของซื้อของขายพองตัว ปีกการผลิต การผลิตสาขาที่ค้างแรมกับบริการปีกของกิน สำนักงานสาขาอุตสาหกรรม สาขากสิกรรม สำนักงานสาขาการขนส่ง กับสาขาก่อสร้างปรับพฤติกรรมลดน้อยลง ขณะเมื่อการผลิตสาขาการขายส่งและงานขายย่อย สำนักงานสาขาการผลิตสำนักงานสาขากระแสไฟ และแก๊ส สาขาการเงินและการประกันภัย และสาขาข่าวสารด้วยกันการติดต่อสื่อสารพองตัว ครั้นทำให้เสมอข้อมูลออกสรรพสิ่งฤดูกาลออกลูกแล้ว เศรษฐกิจไทยแห่ง3 เดือนเริ่มแรกของชันษา 2563 น้อยลง 2.2% ขนมจากไตรมาส 4/62 (QoQ_SA) ขณะเมื่อกะดุความเอนเอียงเศรษฐกิจไทยชันษา 63 ประมาณว่าจะปรับนิสัยลดน้อยลง -6.0 จด -5.0% เนื่องจากการปรับตัวน้อยลงของเศรษฐกิจด้วยกันจำนวนรวมการค้าขายโลก, การลดลงแรงของจำนวนรวมด้วยกันรายได้นักท่องเที่ยวต่างด้าว, งานระบาดของความเจ็บป่วยโคโพง-19 กับโจทย์ภัยแล้ง เพราะว่าคาดดุค่าการส่งออกของซื้อของขายจะปรับนิสัยลดน้อยลง -8.0% กาน้ำสู้รบริโท้องถิ่นภาคเอกชนและการลงทุนร่วม ปรับตัวลดลง -1.7% และ -2.1% เป็นลำดับ อัตราภาวะเงินเฟ้อสาธารณะหารอยู่แห่งตอน -1.5% จรด -0.5% ด้วยกันบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 4.9% สรรพสิ่ง GDP นายทศพร พูดถึงการปกครองหลักเศรษฐกิจแห่งตอนสถานที่เหลือสรรพสิ่งปี 63 ควรให้ความสำคัญกับ งานร่วมมือกันแผนการการเงินการเงินเพื่อจะประคับประคองเศรษฐกิจในตอนการน้อยลงอย่างรุนแรงสรรพสิ่งรายได้จากการเดินทาง กับเศรษฐกิจกับจำนวนรวมการค้าขายพื้นโลก รวมทั้งเพื่อจะแก้ไขผู้ได้มาผลกระทบจากการลดลงสิ่งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ด้วยกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นตวาดพื้นที่งานประกอบด้วยความพร้อมที่ผู้กระทำลับมาเดินกิจกรรมทางเศรษฐกิจปฤษฎางค์การกระจัดกระจายสรรพสิ่งความเจ็บไข้โคตัก-19 ด้วยกันเงื่อนไขข้อจำกัดต่อการพองตัวทางเศรษฐกิจคลายเครียดยอม การคลายอารมณ์มาตรการทำให้หยุดสถานที่และข้อจำกัดการตะเวนพร้อมกันจากไปกับการเคลื่อนที่มาตรการป้องกันและจำกัดการกระจัดกระจายสรรพสิ่งโรคภัยโคตัก-19 อย่างรัดกุม กับเดินมาตรการเพิ่มพูนเพื่อที่จะช่วยเหลือแยกออกความประพฤติที่การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจสิ่งของกลางเมืองด้วยกันท้องถิ่นการทำงานสมรรถปรับนิสัยไปสู่ชั้นละม้ายสถานะที่เป็นอยู่ปกติ รวมทั้งสมรรถปรับพฤติกรรมสอดคล้องกับดักมาตรการควบคุมด้วยกันรักษาการกระจัดกระจายสิ่งของภาครัฐบาล ด้วยกันความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคกับแนวทางการประกอบธุรกิจเรื่องเดิมขนมจากงานระบาดสรรพสิ่งโรคภัยงัววิด-19 การให้ความสำคัญกับดักการขับเคลื่อนอาณาเขตการส่งออกของซื้อของขายเพื่อจะเปล่าให้การส่งออกด้วยกันการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวน้อยลงหนักหน่วงบ่อยเกิน รวมถึงเพื่อช่วยลดผลกระทบกระเทือนจากการลดน้อยลงของเงินรายได้จากการเดินทาง เพราะว่าให้ความสำคัญกับดักหมวดผลิตภัณฑ์แห่งถือสิทธิ์คุณประโยชน์ขนมจากมาตรการกันทางการค้าแห่งช่วงที่ผ่านมาด้วยกันได้มาผลดีเสริมขนมจากการระบาดสิ่งของความเจ็บป่วยงัวตัก-19 ที่ต่างประเทศ ซึ่งเป็นเหตุให้ความมุ่งมาดสินค้าบางรายการปรับตัวทวีคูณ งานจ่ายจ่ายงบประมาณภายใต้กรอบต่าง ๆ สรรพสิ่งภาครัฐ ประกอบด้วย งานเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายรายปีงบบัญชี 63 แยกออกคว้าเปล่าต่ำ 90.2% ของวงเงินงบดุล เพราะว่าเบิกจับจ่ายใช้สอยรายการจ่ายประจำกับรายจ่ายออกทุนได้มาไม่ต่ำ 99.0% กับ 55.0% ตามลำดับ, การเบิกจับจ่ายใช้สอยงบบัญชีเหลื่อมล้ำชันษาเปล่าลดลง 90.0%, การจ่ายจ่ายงบให้ทุนรัฐวิสาหกิจไม่ลดลง 75.0% กับงานเร่งรัดงานจ่ายซื้องบดุลภายใต้ริมพระราชกำหนดให้สิทธิกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหา แก้ไข กับปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม ที่ครอบครองผลกระทบขนมจากงานระบาดสิ่งของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโตท้องนา 2019 การขับเคลื่อนการปฏิสังขรณ์เศรษฐกิจภายใต้พ.ร.ก.มอบอำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อจะแก้ไข เยียวยา ด้วยกันบูรณะเศรษฐกิจด้วยกันสังคมฯ ควบคู่ไปกับการขับกรีธางานสร้างสมรรถนะการพองตัวทางเศรษฐกิจระยะยาวภายใต้กรอบงบบัญชีค่าใช้จ่ายรายปีกับริมงบลงทุนรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่อง งานตระเตรียมรองรับการเสี่ยงสำคัญ ๆ สถานที่อาจจะส่งผลแตะต่อเศรษฐกิจประเทศไทยเพิ่มพูนที่ช่วงสถานที่เหลือสิ่งของพรรษากับแห่งช่องไฟมัชฌิม อย่างไรก็ตาม ถ้าหากเหตุการณ์ประกอบด้วยความปั่นป่วนไปมากกดุตรงนี้ รวมถึงปัจจัยเศรษฐกิจพื้นโลก ด้วยกันตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆ เป็นต้นว่า การส่งออก การสัญจร ราคาน้ำมันรถ และอัตราแลกเปลี่ยนมีการผันทวนเต็มแรงไปกว่าตรงนี้ เศรษฐกิจไทยก็อีกต่างหากมีโอกาสจักน้อยลงคว้าโคนว่าที่สภาพัฒน์หยั่งวาง แต่ตรงกันข้ามสมมติว่าปัจจัยเศรษฐกิจกระยาเลย ดำเนินต่อไปแห่งทิศทางแห่งดีขึ้น เศรษฐกิจแหลมทองก็อาจเป็นต่อแห่งกะวางได้มาพร้อมด้วย พร้อมมองว่าการลงทุนภาครัฐบาล และการอุปโภคภาครัฐ ควรอีกต่างหากเป็นเครื่องยนต์แห่งสนับสนุนพยุงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจแหลมทองในปี 63 ตรงนี้ไว้ได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทรัมป์หมายสั่งคุมโซเชียลมีเดีย เคือง’สองตเโคนร์’ห้ามเฟคนิวส์บนบานพอกพูนตตัวเอง

พนักงานประจำทำเนียบขาวเปิดเผยว่า ประธานาธิบดีกระทบัลด์ ทรัมป์ ตระเตรียมลงลายมือชื่อในที่คำสั่งวิเศษเพื่อที่จะคุมดูแลกงสีโซเชียลมีเดีย พระขนองก่อนหน้าปธน.ทรัมป์

Read More »

‘บีอ้วน’เผยกำไรสุทธิ Q1 หล่น 67% ขนองราคาน้ำมันยุบทนทุกข์เป็นประวัติการณ์

บีอ้วนพี อ้วนพีแอลภาษาซี ซึ่งครอบครองกงสีน้ำมันรายใหญ่สรรพสิ่งประเทศอังกฤษ ไม่มิดชิดผลประโยชน์แท้หลุดลงในที่3 เดือน

Read More »