WHO ต้องการยุโรปเดินหน้าตรวจเชื้อวัววิด-19 ขนาดที่เริ่มผ่อนคลายล็อกดาวน์

แพทย์ครั้งโดรสชาติ กดฮานอม กีบรีเยซุส เจ้าสำนักเทอะทะสรรพสิ่งฮู (WHO) อยากปันออกหมวดประเทศยุโรปยังคงลงมือตรวจหา คัดแยก วิเคราะห์เชื้อ และรักษาผู้แห่งติดโรคเชื้อไวรัสวัวป่องทุ่งนาสายพันธุ์นวชาต (วัววิด-19) ทุกราย แม้ในที่ช่วงที่ประเทศทวีปยุโรปริเริ่มคลายเครียดมาตรการล็อกดาวน์ นายแพทย์ทีโดรส เสนอคำชี้แจงต่อสื่อมวลชนว่า “แต่หลายแดนที่ทวีปยุโรปเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ภายหลังมีจอมผู้ติดโรคงัวตัก-19 ลดน้อยลง แต่ดิฉันอยากจ่ายด้าวยุโรปยังคงลงมือตรวจหา เลือกเฟ้น ตรวจน้ำเชื้อ และปกป้องผู้ติดโรคโคโพง-19 ทุกราย ตลอดจนค้นหาผู้สถานที่มีความคุ้นเคย เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นว่าจำนวนรวมผู้ติดโรคจะน้อยลงอย่างต่อเนื่อง นายแพทย์ทีโดรสชาติ ระบุว่า แต่ทุกฝ่ายจักยอมรับว่ามาตรการกักตัวสิงสู่เรือนหรือการเว้นระยะไกลลิบด้านสังคมประสบผลในที่การหยุดยั้งการแพร่เชื้อที่หลายแดน แม้ว่าไวรัสงัวโพง-19 ก็ยังคงภัยเป็นมาก นอกจากนี้ เขาอีกต่างหากกล่าวย้ำตวาด ประกอบด้วยหลักฐานเบื้องต้นที่ชี้ให้เห็นดุพลเมืองเป็นส่วนใหญ่ของพื้นแผ่นดินยังคงรวดเร็วต่องานติดโรค ซึ่งหมายกรณีสั่งการแพร่ระบาดอาจจะพุขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ครั้นกลางวันเดือนที่ผ่านมา WHO เปิดเผยว่า ยอดผู้ติดโรคงัวตัก-19 ในที่ยุโรปสิงสู่สถานที่ 1,341,851 ราย กับยอดผู้เสียชีวิตสิงสู่ที่ 122,218 ราย

บทความที่เกี่ยวข้อง