ประเทศไทยเครื่องปรับอากาศเอเชีย จักกลับมาบินเส้นทางในประเทศตั้งแต่ 1 พ.ค.ตรงนี้

ครบครันแนวปฏิบัติสอดส่องดูแลสุขลักษณะ บมจ.เอเชีย กะเอวมนุษยชาติเอชั่น (AAV) ซึ่งดำรงฐานะผู้ถือหุ้นโย่งสรรพสิ่ง หุ้นส่วน ประเทศไทยแอร์ทวีปเอเชีย ขีดคั่น (บริษัทแยกย่อย) รุ่งอรุณตวาดสายการบินแหลมทองเครื่องปรับอากาศเอเชียจะกลับให้บริการโปร่งวิถีทางภายในประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อจะรับคนโดยสารสถานที่มีความจำเป็นที่งานท่องเที่ยว เพราะประกอบด้วยแนวปฏิบัติเพื่อที่จะควบคุมสอดส่องสุขอนามัย กับการรักษาช่องว่าง (Social Distancing) ตามมาตรฐานสถานที่สธและสำนักงานงานบินพลเรือนสถานที่ประเทศไทยจำกัด ทั่วงานเว้นระยะไกลลิบคนโดยสารแบบละเว้นบัลลังก์ การสวมหน้ากากสถานีอนามัยตลอดเวลาเมื่อชดใช้บริการสายการบิน การงดกำจัดอาหารด้วยกันเครื่องดื่ม เป็นต้น ครบถ้วนมาตรการทำลายเชื้อกับซักล้างอากาศนาวา รถบัสรับสารภาพส่งที่ทุกเมื่อเชื่อวัน กับทุกเที่ยวบินระวังระไวระวัง เพื่อจะความแน่ใจสรรพสิ่งคนโดยสารด้วยกันพนักงานทั้งหมด หุ้นส่วน แหลมทองแอร์เอเชีย ขีดคั่น จะริเริ่มยกขึ้นให้บริการเที่ยวบินเส้นทางภายในประเทศ เช่น เส้นทางดอนเมืองไปสู่ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย ขอนแก่น อุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครพนม ร้อยเอ็ด นครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง หาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี กับวิถีทางข้ามอาณาเขต จังหวัดเชียงใหม่-หาดใหญ่ เป็นอาทิ เกี่ยวกับวิถีทางเหาะระหว่างประเทศยังคงจอดโผบินครู่เดียวจนกระทั่งวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ซึ่งคล้องจองกับข่าวสำนักงานการโผบินประชาชนแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัท ไทยเครื่องปรับอากาศเอเชีย จำกัด ยังคงสืบเสาะเหตุการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด ด้วยกันวางแผนความพร้อมแห่งผู้กระทำลับลงมาให้บริการบริบูรณ์รูปแบบซ้ำอย่างเร็วที่สุด

บทความที่เกี่ยวข้อง