ปตท.-โปร่งแสงขนมจาก โก่งราคาน้ำมันทั้งปวงชนิด มีผลวันพรุ่ง

บมจ.ปตท.น้ำมันกับการขายหลีก (OR) แห่งกลุ่มบมจ.การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTT) ด้วยกัน บมจ.โปร่งใสจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) เกลี่ยโก่งราคาขายย่อยน้ำมันเชื้อเพลิงหมวดเบนซิน หมายรวมแก๊สโซฮอล์ ลิตรละ 50 สตางค์ ละเว้น E85 ทำให้เสมอขึ้นล.ละ 30 สตางค์ และเกลี่ยขึ้นราคาหมวดน้ำมันดีเซล 30 สตางค์/ลิตร ส่งผลตั้งแต่สมัย 05.00 น.วันรุ่ง (1 พ.ค.) ทั้งนี้ มีผลตีราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เนื้อที่กรุงเทพมหานคร กับปริมณฑลวันพรุ่ง เป็นดังนี้ เบนซิน 95 ของ PTT Station สิงสู่สถานที่ลิตรเว้น 24.86 บาทา, แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรเว้น 17.45 พระบาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ล.เว้น 17.18 พระบาท, E20 ล.ละ 15.94 พระบาท, E85 ลิตรเว้น 15.34 บาทา ด้านน้ำมันดีเซล B7 อยู่ที่ลิตรละ 17.69 เท้า, B10 ล.เว้น 14.69 พระบาท และ B20 ลิตรละ 14.44 พระบาท (ราคาขายปลีกข้างต้นอีกต่างหากไม่ร่วมภาษีทรงไว้ภาค)

บทความที่เกี่ยวข้อง