‘บรรจุทองรินทร์’ ขยับยอมถอน CPTPP จากวาร คณะรัฐมนตรี ปฤษฎางค์มีแนวทางประท้วง

อธิปจุทองรินทร์ ขโมยษในวิศิษฏ์ รองนายกฯ ด้วยกัน รมว.พาณิชย์ อธิปจุทองรินทร์ ปล้นษณวิศิษฎ์ รองนายกฯ กับ รัฐมนตรีว่าการการขาย กล่าวว่า ได้ตาขอไถ่คดีข้อเสนอแจกประเทศไทยจะร่วมบอกรับเป็นสมาชิกการตกลงสถานที่ทั่วถึงด้วยกันก้าวหน้าเพื่อกงสีทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค (CPTPP) จากการพินิจพิเคราะห์สรรพสิ่งคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) ในวันรุ่ง (28 เม.ย.63) จากนั้น และจักไม่รายงานคดีนี้แจก คณะรัฐมนตรีตรวจสอบอีก ตราบใดที่พื้นที่ซีกปะปนกัน ณเข้าผู้เข้าคนยังประกอบด้วยความเห็นไม่ตรงกันห้ามสิงสู่ รายงานข่าวสารจากพณ ไม่มิดชิดแหว ตัวการที่หัวหน้าบรรจุทองรินทร์ปลงใจถอนเรื่องดังที่กล่าวมาแล้ว เพราะเห็นว่าอีกต่างหากประกอบด้วยข้อคิดแห่งหนท้องที่กลุ่มคนสังคมหนักใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกปักรักษาพันธุ์ไม้ใหม่ แห่งหนก่อให้เกิดการรัดขาดเมล็ดพันธุ์และแตะต้องต่อความสามารถณการชิงดีชิงเด่นสรรพสิ่งเกษตรกร, การถลกท้องตลาดแยกออกกับผลิตภัณฑ์ใช้แล้วสถานที่เอามาแก้ไขสภาพเป็นสรรพสิ่งใหม่, การจัดซื้อจัดจ้างเพราะว่ารัฐ, การเข้าถึงสารเสพติด ซึ่งจักส่งผลดามกระบิลสาธารณสุขสิ่งของไทย รวมจดลไกหักห้ามข้อโต้เถียงระหว่างนักลงทุนกับดักประเทศชาติสถานที่คงจะสำเร็จกระทบดามแนวนโยบายปกป้องกำไรสาธารณะ ยิ่งไปกว่านี้ การระบาดสิ่งของโคโพง-19 ณปัจจุบันอาจมิใช่ระยะเวลาสมควรที่จะเข้าไปบอกรับเป็นสมาชิก อย่างไรก็ตาม การบรรจุหีบห่อวาระ คณะรัฐมนตรี สำเร็จดันจากห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเพราะประกอบด้วยอธิปสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ครอบครองประธาน ผู้นำอบอ้าวศักดิ ภูวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นเลขาฯ แต่ว่าเสร็จขอความเห็นชอบแจกไทยเข้าไปพูดจาเท่านั้น หามิได้แจกไทยเข้าไปเป็นสมาชิกแห่งหนส่งผลปฏิพัทธ์ ถ้าข้อมูลออกงานสนทนาบอกให้เห็นตวาดได้ไม่เสมอทุนเสื่อมโทรม ไทยก็อีกต่างหากไม่ต้องเข้าเป็นสมาชิกได้มา

บทความที่เกี่ยวข้อง