Categories
ข่าวต่างประเทศ

นายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ไม่มิดชิดณวันนี้แหว เกาหลีใต้จักเลิกมาตรการให้เปล่าวีซ่า (visa-free entry) กับการละเว้นการตะขอวีซ่า (visa waiver program) ชั่วคราว เพราะว่าจะมีผลบังคับใช้กับด้าวแห่งกักคุมพลเรือนเกาหลีใต้เข้าประเทศ ซึ่งการเคลื่อนไหวครั้งนี้นับว่าเป็นความเพียรล่าสุดสรรพสิ่งประเทศเกาหลีใต้ณการสกัดผู้ติดโรคไวรัสงัวโตนาสายพันธุ์ใหม่ (วัวตัก-19) หลักแหล่งขนมจากต่างประเทศ อธิปชุง ซวดเซ คยุน นายกรัฐมนตรีประเทศเกาหลีใต้ รายงานณระหว่างการประชุมกับรัฐบาลเพื่อจะควานหาวิธีรับมือโคตัก-19 แหว รัฐบาลจักขยายข้อจำกัดการเข้าไปบุรีด้วยว่าคนต่างประเทศแห่งหนเดินทางเช่นกันเหตุแห่งหนไม่จำเป็นไหมกะทันหัน เพราะถึงแม้ประเทศเกาหลีใต้ยังคงยกขึ้นกระด้าว เสียแต่ว่ารัฐบาลจักเอาจริงเอาจังสมบูรณ์เกี่ยวข้องการเดินทางเข้าไปแดน ข้อมูลขนมจากทางราชการเกาหลีใต้พูดแหว มีแดนทั้งปวง 148 ประเทศ ซึ่งรวมถึงยุโรป 41 ด้าว ด้วยกันทวีปเอเชียแปซิฟิค 36 ด้าว แห่งหนสั่งห้ามชาวประเทศเกาหลีใต้ท่องเที่ยวเข้าไปประเทศ ดังที่การแพร่ระบาดของไวรัสงัววิด-19 มาตรการระงับวีซ่าสรรพสิ่งเกาหลีใต้จักมีผลบังคับใช้กับ 88 ด้าว โดยประเทศเกาหลีใต้ไปมาตรการฟรีวีซ่ากับ 34 แดน อาทิ ออสเตรเลีย กับแคนาดา ด้วยกันละเว้นการขอวีซ่ามอบกับดัก 54 ด้าว เป็นต้นว่า ประเทศฝรั่งเศส รัสเซีย ด้วยกันแหลมทอง ก่อนหน้า เกาหลีใต้ไม่ไหวข่าวสารหักห้ามใจการสัญจรเข้าไปประเทศสรรพสิ่งชาวต่างชาติ แม้ว่าจะทำให้คนต่างประเทศท่องเที่ยวเข้าไปแดนทุขึ้นไป เพราะว่านับจากวันที่ 1 เม.ย. เกาหลีใต้บังคับใช้มาตรการกักกันร่างกาย 2 อาทิตย์ด้วยว่าผู้ที่เดินทางมาจากต่างด้าวทั้งเพ เพื่อขัดขวางจอมผู้ติดเชื้อจากต่างด้าว เช่นนี้ เกาหลีใต้บอกพบพานผู้ติดโรคไวรัสโคตัก-19 พอกพูน 53 รายในวันนี้ มีผลมอบมีคนไข้สะสมทั้งปวง 10,384 ราย เพราะว่าในประดาผู้ติดเชื้อรายนวชาตตรงนั้น 24 ราย ไม่ก็ 45% มาจากต่างชาติ

เกาหลีใต้เตรียมการหักห้ามวีซ่า 88 ประเทศ ร่วมแหลมทองชั่วประเดี๋ยว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *