อิสราเอลเตรียมทยอยถกวิทยาคารทั่วราชอาณาจักร 3 พ.ค.นี้

ทำเนียบนายกรัฐมนตรีอิสราเอลประเจิดประเจ้อในวันนี้ดุ อิสราเอลจะทยอยเปิดโรงเรียนชั้นประถมด้วยกันโรงเรียนอนุบาล โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. ถึงอย่างไร งานดึงขึ้นวิทยาคารดังกล่าวขึ้นอยู่กับจำนวนรวมผู้ติดโรคไวรัสงัววิด-19 ซึ่งจะจำต้องเปล่าเด้งขึ้นไปที่ระยะไม่กี่ข้างหน้า ขณะเมื่อรัฐบาลจะทำตกลงใจขั้นท้ายสุดในที่กลางวันศุกร์ หากรัฐบาลอนุมัติการเปิดวิทยาคาร ก็จะมีการเปิดโรงเรียนอนุบาลในที่วันอาทิตย์นี้ ขณะเมื่อวิทยาคารชั้นประถมชันษาสถานที่ 1-3 ก็จักริเริ่มยกขึ้นตั้งแต่รวิวารจดกลางวันพฤหัสใบหน้า การดึงขึ้นการเล่าเรียนอนุศาสน์ดังที่กล่าวมาแล้วจะเกิดขึ้นภายใต้อำนาจบังคับปีกสุขลักษณะอย่างเข้มงวด และมีการดำรงระยะทางสังคม

บทความที่เกี่ยวข้อง