Categories
ข่าวเด่น

ตำแหน่งสภาวะเงินเฟ้อ ประกอบด้วยมันสมองค.63 หด -0.54% ภาวะเงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัว 0.54%

การแลกเปลี่ยน พูด CPI เดือน มี.คมันสมอง63 หดตัว -0.54% YoY แบ่งภาวะเงินเฟ้อทั่วไป 3 พระจันทร์แรกพรรษาตรงนี้ ขยายตัว 0.41%การซื้อขาย ปริปาก Core CPI จันทรา ประกอบด้วย.ค.63 ขยายตัว 0.54%YoY หารเงินเฟ้อรากฐาน 3 เดือนเริ่มแรกชันษาตรงนี้ ขยายตัว 0.53% ที่ว่าการนโยบายกับที่มีความสำคัญในการรบการค้า (สนคมันสมอง) พณ ไม่มิดชิด ดัชนีราคาผู้ใช้ทั่วไป (CPI) หรือว่าอัตราภาวะเงินเฟ้อ ในจันทรา มีมันสมองค.63 สิงสู่แห่งหน 101.82 ลดน้อยลง -0.54% ขนมจากระยะเดียวกันของปีกลาย และลดลง -0.86% จากจันทรา ก.พ.63 เพราะแห่งตอน 3 จันทราแรก (ม.ค.-มี.ค.) สิ่งของชันษา 63 เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.41% ด้านดรรชนีสนนราคาผู้ซื้อพื้นฐาน (Core CPI) ณดวงจันทร์ มี.คมันสมอง63 สิงสู่แห่งหน 102.89 เพิ่มขึ้น 0.54% ขนมจากช่วงเดียวกันสรรพสิ่งปีกลาย ทว่าลดน้อยลง -0.02% ขนมจากจันทรา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน63 และระยะ 3 จันทราจำเดิม (ม.ค.-ประกอบด้วย.คมันสมอง) แบ่งพอกพูน 0.53% ขณะเมื่อนิ้วชี้กลุ่มของกินด้วยกันเครื่องดื่มแห่งพ้นไปแอลกอฮอล์สิงสู่แห่งหน 104.95 เพิ่มพูน 1.58% จากช่วงเดียวกันสิ่งของปีก่อน เสียแต่ว่าลดลง -0.25% จากดวงจันทร์ ก.พ.63 ซีกดัชนีหมวดอื่นๆ สถานที่ไม่ใช่อาหารด้วยกันเครื่องดื่มอยู่สถานที่ 100.07 ลดลง -1.74% จากตอนเดียวกันสรรพสิ่งปีก่อน กับลดลง -1.21% จากเดือน ก.พ.63 น.ส.พิมพ์บิดา ร่ำขอพร เจ้าสำนัก สนค. พณ ประเจิดประเจ้อแหว ตำแหน่งภาวะเงินเฟ้อในที่เดือน ประกอบด้วย.คมันสมอง63 น้อยลงขนมจากช่วงเดียวกันสิ่งของปีกลาย ลงมาสิงสู่แห่งหน -0.54% ซึ่งเสร็จหดตัวหนแรกแห่งรอบ 33 จันทรา ด้วยกันครอบครองตำแหน่งที่ลุ่มสุดในที่รอบ 51 จันทรา โดยมีสาเหตุประธานมาจากงานแพร่เชื้อของไวรัสงัววิด-19 ด้วยกันงานน้อยลงของสนนราคาสินค้าณกลุ่มกำลังแรงงานสถานที่ลดน้อยลงต่ำสุดในที่รอบ 48 จันทราตามภาวะสงครามสนนราคาน้ำมันแหล่งหล้าระหว่างลดลงน้ำขาวดิอาระเบียและโซเวียต มีผลให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงขายย่อยในประเทศน้อยลงจด 11 ครั้งในที่จันทรา มี.ค. ยิ่งไปกว่านี้ หมู่อาหารสด ขนาดที่จะอีกทั้งขยายตัว 2.46% เสียแต่ว่าดำรงฐานะอัตราที่ลุ่มสุดณรอบปี เป็นผลจากความมุ่งมาดปรารถนาแห่งลดลงติดตามจำนวนคนเดินทาง การดับให้บริการสิ่งของห้างร้าน และการทำให้หยุดเทอม อย่างไรก็ดี ของซื้อของขายบางรายงานมีประโยชน์รุ่งเรืองขึ้นไป เช่น ลูกมะนาว เสร็จสูงศักดิ์ขึ้นไปติดตามสถานะที่เป็นอยู่ภัยแล้ง และไข่ไก่ แห่งหนราคาดำเกิงขึ้นติดสอยห้อยตามพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยครั้งเว้นมากมายของผู้ใช้ กอปรกับผลิตผลไข่ไก่ลดน้อยลงณช่วงฤดูแล้ง นางสาวจัดพิมพ์บิดา ระบุแหว ขนมจากสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่สมรรถเรียกหาคว้าว่าดำรงฐานะวิสัยที่เป็นไปเงินฝืด ก็แค่อัตราเงินเฟ้อแห่งหนน้อยลงนี้มาจากสถานะที่เป็นอยู่ของเศรษฐกิจตกต่ำ ไม่ได้เป็นวิสัยที่เป็นไปเงินฝืดแบบปกติ “ในเวลานี้เงินฝืดอาจไม่สำคัญเท่ากับดีฉันไปสู่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว มันครอบครองประสาของ recession ไม่ใช่เช่นนั้น deflation เลี่ยนหามิได้วิสัยที่เป็นไปเงินฝืดร่างปกกล่าวโทษ” เจ้าสำนัก สนคมันสมองระบุ ในเวลาเดียวกันนี้ เห็นว่าสถานการณ์การกระจายเชื้อสิ่งของไวรัสงัววิด-19 และความเอนเอียงงานลดลงสิ่งของสนนราคากำลังแรงงานพื้นแผ่นดิน ดำรงฐานะปัจจัยหลักแห่งหนส่งผลแจะต่อสภาวะเงินเฟ้อแห่งตอนไตรมาสแต่ต้นสรรพสิ่งชันษา เพราะว่ามีผลกระทบทั้งด้านอุปสงค์และด้านอุปทาน และอีกทั้งปราศจากสัญญาณแห่งหนชัดแจ๋วว่าจักแก้ไขได้มาเมื่อไหร่ ทั้งที่เหตุการณ์ภัยแล้ง ขนาดที่จักส่งผลทาบผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นาโปร่งใสชนิด ทว่าโดยรวมควรมีผลกระทบต่ำกว่าวัตถุด้านอุปสงค์ ซึ่งผิสถานการณ์ยังคงเป็นไปภายใต้ความไม่เที่ยง กับส่งผลมอบพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลงจรจนถึงครึ่งหลังของพรรษา ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์จึ่งปรับตัดทอนพยากรณ์อัตราสภาวะเงินเฟ้อทั้งปี 63 ยอมเหลือหลอ -1.0 จรด -0.2% (ค่าถัวเฉลี่ยอยู่สถานที่ -0.6%) ขนมจากเริ่มแรก 0.4 จรด 1.2% (ค่าถัวเฉลี่ยอยู่แห่ง 0.8%) ทั้งนี้ หากเหตุการณ์ปรับเปลี่ยนชนิดมีความนัยสำคัญ ก็อาจประกอบด้วยการทบทวนพยากรณ์ดังกล่าวเพื่อที่จะความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่ในที่ที่ว่างต่อไป ด้วยว่าการทำให้เรียบพยากรณ์อัตราสภาวะเงินเฟ้อนวชาตแห่งตอนนี้ มาจากข้อสมมติ 3 ตัวหลักสถานที่แปรไปอีกด้วย โดย 1.อัตรางานขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ชันษาตรงนี้ลดลงเหลือหลอ -5.8 ถึง -4.8% 2.สนนราคาน้ำมันดิบดูไบหารทั้งปีสถานที่ 35-45 ดอลลาร์/บาร์เรล และ 3.อัตราแลกเปลี่ยน ทั้งปีหารแห่งระดับ 30.50-32.50 บาท/ดอลลาร์ น.ส.พิมพ์พ่อ เจาะจงดุ อธิปจุรินทร์ โจรกรรมษในที่วิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี กับรัฐมนตรีว่าการการซื้อขาย ได้มามอบหลักการมอบสอดส่องดูแลกลางเมืองแห่งสถานการณ์แบบนี้ เพราะว่ากำชับณ 3 ข้อสำคัญ ลงความว่า 1.ดูแลของซื้อของขายอุปโภคกินมอบมีจำนวนรวมแห่งหนพอ 2.สอดส่องของซื้อของขายแบ่งออกเป็นเงินเป็นทองแห่งสมควร และ 3.สอดส่องดูแลมอบประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าขาดไม่ได้ทาบงานดำรงชีพปันออกได้เต็มแรงตกขอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *