ก.ล.ต.ทำให้เรียบเกณฑ์ไอซีโอคำอธิบายเพิ่มเติมอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มกลไกดูแลรักษาสิทธิผู้ลงทุน

ที่ว่าการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์กับตลาดค้าหุ้น (ก.ล.ต.) เกลี่ยหลักเกณฑ์เกี่ยวพันการทูลซื้อขายโทเคนดิจิทัลแห่งหนคำอธิบายเพิ่มเติมหรือว่ามีกระแสรายรับขนมจากอสังหาริมทรัพย์ แบ่งออกมีกลไกดูแลรักษาสิทธิประโยชน์คนลงทุนสถานที่พอเพียงสมน้ำสมเนื้อ และเพิ่มขึ้นความอ่อนตัวกรณีที่ smart contract ไม่ถ้วนทั่วการแจกหรือไม่ก็บังคับใช้สิทธิของ ผู้ลงทุน เริ่มมีผลกระทบชดใช้บังคับตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 ยุคปัจจุบันประกอบด้วยเอกชนหลายรายตอแยจักเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อจะจับทรัพย์สมบัติจากไปให้ทุนณอาคารสำนักงานหรือห้องชุด ต่อจากนั้นจับจรปล่อยเช่าเพื่อหาเลี้ยงปากท้องมาเผื่อแผ่กันระหว่างผู้ระบุโทเคนดิจิทัลหรือไม่ก็ real estate-backed ICO ขณะเมื่อหลักเกณฑ์การควบคุมสอดส่องดูแลการกล่าวค้าโทเคนดิจิทัลยังไม่รับงานระดมทุนแนวทางดังกล่าว กอปรกับดักการใช้คืนให้สัญญาอัจฉริยะ (smart contract) อีกทั้งไม่ตลอดงานแบ่งออกหรือไม่ก็บังคับใช้สิทธิสิ่งของคนลงทุนณใสกรณี ซึ่งครอบครองกิจกรรมต้นตอขึ้นไปข้างนอก blockchain กับไม่อยู่ภายใต้ smart contract อาทิ การดองค่าเช่าด้วยกันการจับจ่ายใช้สอยโควตาจากรายได้ต้นตอจากค่าเช่า ต้นตอขนมจากค่าเช่า สถานที่ช่วงปัจจุบันอีกต่างหากจับจ่ายใช้สอยเป็นทรัพย์สมบัติ (fiat currency) อนึ่ง แบบหล่อไชนะ (Blockchain) เป็น ระบบฐานข้อมูลต้นร่างขจรขจายศูนย์กลาง ซึ่งประกอบด้วยกลไกสถานที่ทำให้เกิดการทำธุรกรรมได้เพราะว่าไม่ต้องสิงสถิตแม่สื่อ และ เงิน (fiat currency) เป็น ทรัพย์สินแห่งหนสามารถหักหนี้คว้าทางกฎหมาย อาทิ เงินวงศ์ตระกูลบาท เหตุฉะนี้ ก.ล.ต. จึงปรับปรุงกฎเกณฑ์งานให้กำเนิด real estate-backed ICO จ่ายประกอบด้วยกลไกปกปักรักษาอำนาจผู้ลงทุนแห่งหนสมน้ำสมเนื้อ เหตุฉะนี้ 1.แต่งริเริ่มตั้งขึ้นทรัสกระแทกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลประโยชน์สรรพสิ่งผู้กะเกณฑ์โทเคนดิจิทัล เพราะว่าแบ่งออกทรัสทุบถือครองอสังหาริมทรัพย์ หรือว่ามีหุ้นสรรพสิ่งนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) แห่งครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้น ใช่เล่นกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนอำนาจออกเสียงทั้งผองของ SPV 2.อสังหาริมทรัพย์อ้างอิงต้องครอบครองแผนแห่งหนดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและครบครันก่อสร้างรายได้ โดยจักจำเป็นต้องออกทุนมากกว่าเปอร์เซ็นต์ 80 ของทั่วแผนการนั้น 3.จำเป็นต้องมิได้การลงทุนเจาะจงหน่วยย่อย เช่น ที่อยู่รายข้างหลัง ไม่ก็ห้องชุดรายห้องหับ 4.ประกอบด้วยการคาดคะเนมูลค่าทรัพยสมบัติจากผู้ประเมินค่าธนสมบัติที่ ก.ล.ต. กำหนด นอกจากนี้ ก.ล.ต. คว้าเพิ่มความอ่อนตัว ในกรณีที่ smart contract ไม่ถ้วนทั่วการบังคับใช้สิทธิสิ่งของคนลงทุนตามที่ขีดคั่นณต้นฉบับแสดงกำหนดการประกาศการทูลค้าโทเคนดิจิทัล (ต้นร่าง filing) และหนังสือชี้ชวน โดยกำหนดให้สามารถชดใช้กลไกอื่นแห่งหนเหมือนมาชดใช้ได้ เช่น งานทำข้อสัญญาไม่ก็เอกสารแห่งหนมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย ด้วยกันจำต้องประเจิดประเจ้อกลไกชดใช้ดังที่กล่าวมาแล้วที่ต้นร่าง filing ด้วยกันฉบับร่างจดหมายเชื้อเชิญแจกชัดเจน ดังนี้ กฎเกณฑ์ดังที่กล่าวมาแล้วเริ่มส่งผลใช้หักหาญตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทรัมป์หมายสั่งคุมโซเชียลมีเดีย เคือง’สองตเโคนร์’ห้ามเฟคนิวส์บนบานพอกพูนตตัวเอง

พนักงานประจำทำเนียบขาวเปิดเผยว่า ประธานาธิบดีกระทบัลด์ ทรัมป์ ตระเตรียมลงลายมือชื่อในที่คำสั่งวิเศษเพื่อที่จะคุมดูแลกงสีโซเชียลมีเดีย พระขนองก่อนหน้าปธน.ทรัมป์

Read More »

‘บีอ้วน’เผยกำไรสุทธิ Q1 หล่น 67% ขนองราคาน้ำมันยุบทนทุกข์เป็นประวัติการณ์

บีอ้วนพี อ้วนพีแอลภาษาซี ซึ่งครอบครองกงสีน้ำมันรายใหญ่สรรพสิ่งประเทศอังกฤษ ไม่มิดชิดผลประโยชน์แท้หลุดลงในที่3 เดือน

Read More »