Categories
ข่าวเด่น

การค้าขาย ชงผลทำความเข้าใจ CPTPP เข้าไปครม.ทุบประเทศไทยบอกรับเป็นสมาชิก หมายมั่นได้แต้มดามทางการค้าส่งเสริม GDP โต

ที่นาหงิกงอรมน สินทรัพย์เพิ่มคุณความดี อธิบดีกรมพูดจาการขายระหว่างประเทศ ประเจิดประเจ้อว่า กระทรวงพาณิชย์เสนอผลศึกษากับโหมความเห็นที่งานเข้าร่วมความตกลงที่ถ้วนทั่วและทันสมัยด้วยกองกลางทางเศรษฐกิจพื้นแผ่นดินแปซิฟิค (CPTPP) สรรพสิ่งประเทศไทย ให้คณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) สำรวจต่อจากนั้น เช่นนี้ ผลการศึกษาติดสอยห้อยตามแบบจำลองมุขเศรษฐศาสตร์รวมความตวาด งานเข้าร่วม CPTPP จะสนับสนุนจ่ายเศรษฐกิจไทยขยายตัว เพราะว่า GDP จะพองตัว 0.12% (ตรึกตรองครอบครองค่า 13.32 โพกหัวโล้นตีน) การลงทุนขยายตัว 5.14% (ตรึกตรองดำรงฐานะราคา 148.24 โพกหัวเลี่ยนตีน) แต่ว่าแม้เปล่าร่วม CPTPP จักส่งผลประกบกัน GDP แหลมทองลดน้อยลง 0.25% (ไตร่ตรองดำรงฐานะราคา 26.6 พันล้านเท้า) ด้วยกันกระทบการลงทุน 0.49% (ทบทวนดูครอบครองราคา 14,270 ล้านเท้า) รวมถึงจักเป็นเหตุให้ประเทศไทยเสียโอกาสขยายการค้าขายการลงทุนด้วยกันงานเชื่อมห่วงเครื่องพันธนาการหรือกระบวนการผลิตในที่ภาค เป็นพิเศษเมื่อเปรียบเปรยกับดักเพื่อนบ้าน อาเซียน เป็นต้นว่า เวียดนาม และประเทศสิงคโปร์ ซึ่งบอกรับเป็นสมาชิก CPTPP แล้ว ที่นางอรมควันน กล่าวว่า ตั้งแต่ที่ความตกลง CPTPP หาข้อสรุปได้ที่ชันษา 58-62 การส่งออกสรรพสิ่งเวียดนามจากไปประเทศสมาชิก CPTPP เพิ่มเฉลี่ย 7.85% และสิ่งของประเทศสิงคโปร์ เพิ่มขึ้นแบ่ง 9.92% ขณะเมื่อการส่งออกสิ่งของไทยไป CPTPP เพิ่มขึ้นแบ่งเช่น 3.23% ด้านทุนโดยตรงไหลเข้าไป (FDI Inflow) สรรพสิ่งเวียดนาม ด้วยกันประเทศสิงคโปร์ ในที่พรรษา 62 มีมูลคุณค่า 16,940 และ 63,939 ล้านตราสหรัฐ เป็นลำดับ ระหว่างที่สรรพสิ่งประเทศไทยมีมูลคุณค่าเช่น 9,010 เลี่ยนตราสหรัฐ พอสำรวจการขายร่วมระหว่างแหลมทองกับดักคน CPTPP แหลมทองครอบครองฝ่ายเป็นต่อดุลการค้าสมาชิก CPTPP สม่ำเสมอ ในที่ชันษา 62 ประเทศไทยเหนือกว่าเสมอกันงานค้ แห่ง 9,605.5 โล้นเหรียญตราสหรัฐ ด้วยกันไตรมาสเริ่มแรกชันษา 2563 เหนือกว่าดุลการค้า 3,934 ล้านเหรียญตราสหรัฐ จึ่งนับ CPTPP ครอบครองตลาดสถานที่ไทยมีความพร้อมในที่การแข่งขัน ผลการศึกษาอีกต่างหากชี้ว่า หมวดของซื้อของขายที่ประมาณตวาดไทยจะรับประโยชน์ขนมจากการเข้าสู่ท้องตลาดคน CPTPP อาทิเช่น ญี่ปุ่น (เนื้อไก่แปรธาตุ เนื้อสุกรแปรรูป อาหารทะเลกระป๋อง อาหาร น้ ต้นตาล) แคนาดา (อาหารทะเลแต่ง ภัต ส้มสุกลูกไม้ขัดเกลา ต้นยางพารา ยางรถยนต์ รถเครื่อง เครื่องทำความร้อน) เม็กซิโก/ประเทศเปรู/ประเทศชิลี (ภัต น้ำตาล เนื้อไก่สด ตู้เย็น รถยนต์ เครื่องประกอบเครื่องมือโทรศัพท์ เครื่องซักผ้า ยางรถยนต์ เสื้อผ้า แอร์) เป็นอาทิ เพราะสำนักงานสาขาบริการและการลงทุน หมวดกิจธุระที่เก็งตวาดไทยจะได้ประโยชน์ เช่น สาธารณสุข สร้าง โคจร เป็นต้น ขณะที่หมวดของซื้อของขายแห่งไทยจำเป็นจะต้องเตรียมปรับพฤติกรรม จะครอบครองผลิตภัณฑ์ที่ไทยมีประสิทธิภาพที่การผลิตน้อยกว่าประเทศสมาชิก CPTPP อาทิเช่น สินค้าแห่งชดใช้เทคโนโลยีชั้นสูง สินค้าทุนเดิมต่ำ แต่ว่าก็จะประกอบด้วยระยะเวลาในการปรับตัวเฉกคนอื่นๆ แห่งขอเวลาปรับพฤติกรรมสูงถึง 21 ปี ซึ่งครอบครองโอกาสอันควรของไทยที่จะจำต้องเร่งปรับปรุงปรับโครงสร้างการผลิตและให้ความสำคัญกับดักเทคโนโลยีและสิ่งใหม่ กับคงนำเข้าวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตที่จะเป็นผลดีทาบทุนเดิมการผลิตสิ่งของไทยเติบโต ยิ่งไปกว่านี้ งานแพร่ระบาดสรรพสิ่งเชื้อไวรัสงัวตัก-19 จะเป็นปัจจัยเร่งแบ่งออกระบบเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน กลาย มีผลกระทบประกบกันทั้งหมดภาคด้าน ตั้งแต่ชาวนาชาวไร่ แรงงาน เจ้าของกิจการ เพราะว่าเศรษฐกิจแหลมทองที่ผ่านมาก้าวหน้าเพราะว่าแหลมทอง ดำรงฐานะส่วนใดส่วนหนึ่งในที่กระบวนการผลิตพื้นโลก ไทยประกอบด้วยอำนาจที่การผลิตสินค้า สถานที่มีก กล่องการผลิตพอเลยความมุ่งมาดในประเทศ กับสมรรถเติบโตจนครอบครองผู้ส่งออกสถานที่แนบสิ่งหยุดท๊อปเอียงนสรรพสิ่งพื้นแผ่นดินในสินค้าต่างๆ ด้วยกันประกอบด้วยงานว่าจ้างในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ยิ่งนัก อาทิเช่น ของกิน รถยนต์กับองค์ประกอบ แอร์คอนดิชัน เครื่องใช้ไฟฟ้า สมองกลและเครื่องประกอบ เป็นอาทิ ภายหลังวัววิด-19 รูปแบบการค้าขาย กฎเกณฑ์การขายและการลงทุนข้ามชาติจักเปลี่ยนไป ไม่ว่าจักครอบครองกฏเกณฑ์ของสินค้าดอนขึ้น งานให้ความสำคัญกับคดีสวัสดีสิ่งของของกิน สิ่งแวดล้อม แรงงาน ความโปร่งแจ้ง ธรรมาภิบาล งานแบ่งออกแต้มต่อทางการค้า ด้วยกันดึงขึ้นท้องตลาดแบ่งออกกับดักพวกแนวร่วมเชิงพาณิชย์ไม่ก็ประเทศที่มีมาตรฐานเดียวกัน แล้วจึงเป็นเรื่องขาดไม่ได้แห่งแหลมทองต้องหาแนวร่วมใหม่ๆ หรือไม่ก็เข้าเป็นส่วนหนึ่งสรรพสิ่งความตกลงการค้าขายตามสมัย เป็นต้นว่า CPTPP เพื่อที่จะเอาใจช่วยจ่ายประเทศไทยได้แต้มประกบทางการค้า ด้วยกันดำรงฐานะแดนสถานที่น่าศึกษาที่สายตาของผู้ลงทุน รวมทั้งไม่ตกขบวนรถไฟสิ่งของขั้นตอนหรือพะวักพะวงเครื่องพันธนาการการผลิตพื้นแผ่นดิน และเป็นกกการผลิตกับการลงทุนในที่ถิ่น ที่จะก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ และคลายงานก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสรรพสิ่งไทย ในส่วนระเด็นที่ประกอบด้วยผู้กลุ้มว่าความยินยอม CPTPP จักมีผลกระทบกระทบทาบการเข้าถึงสารเสพติด การดูแลพันธุ์พืช ด้วยกันการดึงขึ้นตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสิ่งของไทย ที่นาหงิกงอรมควันน กล่าวว่า ผลการศึกษาหัวข้อในบทความยอมรับ CPTPP และพันธะสิ่งของประเทศสมาชิก CPTPP พบพานดุ (1) กรณีตกยอมฯ คว้าแกะข้อความงานขยายอาณาเขตและอายุดูแลสิทธิบัตรยา ตลอดจนการมัดขาดข่าวเอาท์พุตการเพิ่มสอบยาออกจากไปต่อจากนั้นตั้งแต่ประเทศสหรัฐอเมริกา ถอนตัวจากการสนทนาความตกลง CPTPP แล้วจึงปราศจากเรื่องตอนตรงนี้ และคน CPTPP พ้นไปข้อผูกมัดคดีตรงนี้ นอกจากนี้ ความตกลง เรื่อง 18.41 และ 18.6 กำหนดให้คนสามารถบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยา(CL) และชดใช้มาตรการเพื่อจะสอดส่องดูแลคดีสาธารณสุข เพื่อจะสอดส่องคดีงานเข้าถึงยาสิ่งของกลางเมืองคว้าติดตามการตกลงทริปส์สรรพสิ่งองค์การการขายพื้นโลก (WTO) ในที่ทั้งปวงกรณี รวมถึงการใช้เพื่อผลดีสาธารณะแห่งไม่ใช่เพื่อที่จะการค้า (public noncommercial use) อีกรวมหมดจะเปล่าสุ่มเสี่ยงที่จะไม่ผิดฟ้องร้องคดีที่ข้อคิดเห็นงานใช้คืน CL เพราะข้อความเรื่องการลงทุนเรื่องที่ 9.8 ข้อความงานเวนคืน (expropriation) ตอนที่ 5 ได้จำกัดเก็บชัดแจ๋วดุจะเปล่านำมาใช้กับดักมาตรการ CL นอกจากนี้ หัวข้อตอนคดีการห้ามข้อพิพาทหัวข้อ 28.3.1 (C) ไม่ไหวร่วมข้อความทรัพย์สินทางปัญญาดำรงฐานะส่วนใดส่วนหนึ่งสิ่งของเรื่องตอนในอาณาเขตการหยุดข้อโต้แย้งระหว่างขา CPTPP (2) คดีการปกป้องพันธุ์พืชนวชาตด้วยกันการเข้าบอกรับเป็นสมาชิกข้อสัญญาข้ามชาติว่าด้วยการปกป้องพืชพันธุ์ใหม่ (UPOV 1991) ได้ให้วิธีเลือกอายุมากสมาชิก CPTPP สามารถออกพระราชกฤษฎีกา จำกัดดำรงฐานะข้อยกเว้นให้เกษตรกรดองเมล็ดพันธุ์เก็บสร้างในที่พื้นที่เพาะปลูกของตนได้ อีกรวมหมดสามารถนำไปใช้ขนมจากผลิตภัณฑ์กับผลิตผลคว้า โดยไม่ต้องขอประทานคนคิดชนิดถ้าหากจ่ายมาถูกกฎหมาย แล้วก็ขบปัญหาสถานที่ชาวนาชาวไร่ประกอบด้วยหัวข้อกังวลดุจะเปล่าสมรรถหยุดพืชพันธุ์วางปลูกสร้างต่อได้เมื่อเข้าไปเป็นสมาชิก UPOV รวมทั้งยังคงสมรรถดองเมล็ดพันธุ์ไม้ในที่หมวดกลุ่มประจำถิ่น ประเภทแต่เดิม กลุ่มวนาลีสรรพสิ่งรุกข์ทุกชนิดหมายรวมสมุนไพร ด้วยกันชนิดการขายแห่งไม่ได้รับสารภาพงานดูแลไปสร้างประกบคว้าตามเดิม (3) เพราะการจัดซื้อจัดจ้างเพราะว่าชาติ คดีหกลงฯ เปิดจ่ายคนสามารถจำกัดมูลค่าขั้นต่ำของการแข่งขันในที่แผนจัดซื้อจัดจ้างสรรพสิ่งชาติ หากราคาต่ำสถานที่กำหนดวาง ก็ไม่ต้องดึงขึ้นแบ่งออกสมาชิก CPTPP เข้ามาประกวดทำเอาสมาชิก CPTPP สามารถสอดส่องผู้ประกอบการในประเทศ ด้วยกันมีระยะเวลาปรับนิสัย เช่น เวียดนาม ขอเวลาปรับพฤติกรรมจรด 25 พรรษา นอกจากนี้ ด้วยหัวข้อกังวลอื่นๆ ที่มีองค์การ ท้องถิ่นที่ดิน ท้องถิ่นหมู่คนเข้าผู้เข้าคนหยิบยก ไทยก็จักจำเป็นจะต้องเข้าไปพูด ต่อนิดต่อหน่อยเพื่อขอเกี่ยวเรื่องลดหย่อน ด้วยกันกฎ ที่จะไม่รวมข้อความแห่งไทยประกอบด้วยเรื่องกลุ้ม หรือเปล่าครบถ้วนจักเปิดตลาด หรือไม่ครบถ้วนจักเจริญรอยตามพันธกรณีวางในที่ข้อผูกมัดของแหลมทอง อาทิเช่นแห่งประเทศสมาชิก CPTPP ประกอบด้วยงานขอเวลาปรับนิสัย กับตะขอกฎวาง ซึ่งในที่ซีกงานทำหนังสือจรด คณะรัฐมนตรีสรรพสิ่งกระทรวงพาณิชย์ ดำรงฐานะเช่นขอเกี่ยววิเคราะห์ให้ประเทศไทยทุบช่องจรพูดจากับดักคน CPTPP ซึ่งดำรงฐานะเช่นก๊อกแรก หรือขั้นตอนเริ่มแรกเพียงนั้น สำเร็จตาขอโอกาสจรสั่งสนทนากับดักสมาชิก CPTPP เพื่อที่จะเตรียมกำราบการชิงดีชิงเด่นแห่งแรงขึ้นไป และแนวทางการขายที่จะแปรไปข้างหลังงัวตัก-19 ทั้งนี้ พณ ให้ความสำคัญกับงานตระเตรียมกลไกเอื้อเฟื้อแก้ไขชาวไร่ชาวนา SMEs ด้วยกันผู้ที่จะได้มาความกระทบกระเทือนจากการตกลงเพราะว่าสิงสู่ระหว่างศึกษาด้วยกันขอคำแนะนำผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้สมรรถตั้งขึ้นกองทุน FTA ที่จะสนับสนุนสร้างเสริมศักยภาพด้วยกันความมุ่งมาดทาบผู้ถือสิทธิ์ความกระทบกระเทือนอย่างมีประสิทธิภาพ ทุ่งนาหงิกงอรมน กล่าวว่า แม้ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประเทศไทยขอเกี่ยวพูดร่วมการตกลง CPTPP ก็ยังประกอบด้วยอีกมากมายขั้นตอน ถือเอาว่า ไทยจักจำเป็นจะต้องประกอบด้วยบันทึกถึงนิวซีแลนด์ ในชั้นประเทศแพทย์คดีตกลงฯ เพื่อจะตะขอพูดเข้าร่วม ต่อจากนั้น จะมีงานจัดตั้งขึ้นคณะพูดจาซึ่งประกอบด้วยตัวแทนสิ่งของกระทรวงปะปนกัน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่พูดต่อรองเงื่อนไข กฎ และเวลาที่การปรับตัวสรรพสิ่งประเทศไทย พอให้เป็นผลดีต่อแดนเต็มที่แรงกล้า กับในระหว่างการพูดจาจะจำต้องประกอบด้วยขั้นตอนแห่งบาง ให้โอกาสให้ทั้งหมดภาคส่วนได้เข้าร่วมหารือ หมุนเวียน (เงินตรา)ข้อมูล ความเห็น ด้วยกันความคืบหน้ากระยาเลย ซึ่งในที่ในบั้นปลาย การตัดสินใจดุ ประเทศไทยจะยินยอมเอาท์พุตการพูด และเข้าร่วมการตกลง CPTPP หรือไม่ จักจำต้องมีกรรมสิทธิ์ความเห็นชื่นชอบขนมจากสภานิติบัญญัติ ตามมาเครื่องหมายการค้า 178 สิ่งของรัฐธรรมนูญ ซีกในกรณีที่ประกอบด้วยมากด้านออกมาค้านและเปล่าสงเคราะห์แบ่งออกไทยร่วมเป็นสมาชิก CPTPP นั้น อธิบดีกรมพูดการขายข้ามชาติ กล่าวว่า ดำรงฐานะสิทธิของแต่ละด้านที่จะออกมาจัดโชว์เสียง แต่ว่าในซีกสิ่งของกรมฯ หน้าด้านแห่งที่การเรียนรู้ข้อได้เปรียบข้อด้อยสรรพสิ่งการเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP และทำดำรงฐานะความจริงส่งจ่าย ครม.ตรวจ ส่วนจะบรรทุกเป็นวาระเมื่อไหร่กับผลจะครอบครองยังไงคงทนทรามจะตู่ “ภาระของกรมฯคือทำความเข้าใจประโยชน์กับความกระทบกระเทือนที่แหลมทองจักได้มา ตอนนี้อีฉันทำการบ้านได้ผลต่อจากนั้นเล่าจ่าย ครม.สำรวจดุลงความเห็นให้เข้าร่วมพูดบอกรับเป็นสมาชิก CPTPP ว่าประเทศไทยยั่วตาขอคุย กรมพูดฯก็ครบถ้วนจักไปสั่งสนทนา ส่วน 7 ประเทศแห่งร่วมคำรับรองห้ามต่อจากนั้นโหวตดุจักสั่งสนทนาพร้อมด้วยหรือเปล่าก็หลังจากนั้น แม้ 7 ด้าวเห็นตามดุพอใจรับสารภาพไทยเข้ามาร่วมบอกรับเป็นสมาชิกอีฉันก็จำเป็นจะต้องคณะพูดจากว่าจักเสร็จก็คงอยู่อีกนาน…แต่ว่าณ เวลานี้สิงสู่แห่ง คณะรัฐมนตรีจะนำเข้าสำรวจเมื่อไร ผลจะครอบครองเช่นไร ไม่ก็ ถ้าหาก ครม.รบตอบมาให้ไปศึกษาทำให้ดีขึ้นก็ตามที คณะรัฐมนตรี” ที่นางอรมควันน บอก อธิบดีกรมสนทนาการค้าข้ามชาติ กล่าวว่า ขณะนี้ได้สืบหาความก้าวหน้าแดนอื่นๆ ที่แสดงความจำนงในที่งานร่วมเป็นสมาชิก CPTPP ว่าแต่เว้นแดนประกอบด้วยความคืบหน้ายังไง ทว่า ในที่ ขณะนี้อีกทั้งปราศจากเช่นไรแห่งเป็นทางการออกมา เก็งดุน่าจะยังสิงสู่ระหว่างการเรียนข้อดีเสียเปรียบเช่นเดียวกับแหลมทอง CPTPP หรือ Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership ไม่ก็ ความตกลงแห่งถ้วนทั่วและไฮเทคเพราะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก เพราะเป็นความเห็นด้วยการค้าอิสระที่ถ้วนทั่วที่คดีการค้า งานบริการ และการลงทุนเพื่อจะสร้างหลักเกณฑ์กับหลักเกณฑ์สมคบคิดระหว่างประเทศขา ทั่วที่ข้อคิดเห็นการดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานแรงงาน กฎเกณฑ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งกลไกแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลด้วยกันผู้ลงทุนต่างด้าว ปัจจุบันประกอบด้วยแดนที่จ่ายคำมั่นสัญญาความตกลง CPTPP ต่อจากนั้น 7 ด้าว ได้แก่ เม็กซิโก แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น ประเทศสิงคโปร์ และเวียดนาม ขณะที่ประกอบด้วยแดนแห่งจัดโชว์ความเอาใจใส่ร่วมดำรงฐานะสมิก CPTPP เป็นต้นว่า สหราชอาณาจักร เกาหลีใต้ โคลัมเบีย อินโปนดีเซีย และฟิลิปปินส์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *