In Focus: กฎหมายธีรภาพแห่งชาติ กับงานเดินหมากเกมนวชาตสรรพสิ่งเมืองจีนในฮ่องกง

การคัดค้านฮ่องกงเริ่มเป็นมือถือดวงเนตรกับหวนกลับครอบครองข้อคิดเห็นเร่าร้อนอีกครั้งในช่วงตีนสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากที่จำเป็นต้องพักผ่อนยกเจียรช่วงเทิ่ง ๆ อันเนื่องมาจากการกระจายเชื้อสรรพสิ่งวัวโพง-19 เพราะด้วยชนวนระเบิดความแห่งเป็นเหตุให้ชาวฮ่องกงลุกฮือประท้วงระลอกนวชาตตรงนั้น มาจากการแห่งรัฐบาลจีนได้มาประกาศเมื่อทิวาพฤหัสที่ 21 พ.ค.ที่ผ่านมา ถึงหลักที่จะบังคับใช้ข้อบังคับธีรภาพแห่งชาติ หรือว่า National Security Law กับฮ่องกง โดยนายจางๆ เย่ซุ่ย โฆษกประจำตำแหน่งชุมพลสภาประชาชนแห่งชาติเมืองจีน (NPC) เหล่าที่ 13 หนแห่ง 3 รายงานแห่งการงานแถลงข่าวซึ่งจัดขึ้นก่อนกำหนดการประชุมรายปีของที่ประชุมฯ ตวาด “กฎหมายธีรภาพแห่งชาติครอบครองพื้นฐานที่ค้ำชูเสถียรภาพของประเทศ การปกป้องธีรภาพสรรพสิ่งชนชาตินับว่าเป็นกำไรฐานรากสิ่งของกลางเมืองคนจีนทุกคน ซึ่งรวมทั้งชาวฮ่องกง เพื่อนร่วมชาติสรรพสิ่งฉัน” การข้อมูลดุจักใช้คืนเทศบัญญัติดังกล่าวได้วงกลมความหวาดกลัวกับความไม่พึงพอใจอย่างรุนแรงให้บังเกิดดำรงฐานะวงกว้างณฮ่องกง เป็นพิเศษพวกกระดุกกระดิกตั้งใจประชาธิปไตยที่หลงเชื่อตวาด เทศบัญญัติดังที่กล่าวมาแล้วมีจุดหมายเพื่อจะบริหารกับด้านที่ค้านรัฐบาลกรุงปักกิ่ง กลุ่มนักไหวติงตั้งใจระบบประชาธิปไตยณฮ่องกง ระบุตวาด รัฐบาลประเทศจีนเปล่าพิทักษ์สัญญาแห่งหนมอบวางเมื่อทีรับมอบยึดฮ่องกงคืนขนมจากสหราชอาณาจักรเมื่อพรรษา 2540 เพราะว่าในครั้งนั้น ฮ่องกงถือสิทธิ์งานประกันตวาดจักมีอิสระแห่งความปกครองตัวเองในระดับสูง กับมีระบบศาลสถิตยุติธรรมแห่งเป็นอิสระจากรัฐบาลกรุงปักกิ่ง เป็นระยะระยะเวลา 50 ชันษา ภายใต้หลักการที่เรียกดุ “เอ็ดแดน สองกบิล” “นี่คือว่าวาระสุดท้ายของฮ่องกง นี่คือว่าตอนสุดท้ายสรรพสิ่งเอ็ดด้าว ญิบระเบียบ” กากเดนนิส กัว สมาชิกสภานิติบัญญัติฝ่ายสนับสนุนระบบประชาธิปไตยสิ่งของฮ่องกง บอกกับดักนิตยสารไทม์ กฎหมายธีรภาพแห่งชาติคือว่าอย่างไร เพราะอะไรชาวฮ่องกงจึ่งกลัวเทศบัญญัติอย่างตรงนี้ In Focus สัปดาห์นี้ ขอพาผู้อ่านไปหาวิสัชนากัน ใน ช่วงนี้ กฎหมายระบินี้เกี่ยวกับกระไร ครั้นวันวันศุกร์แห่งหน 22 พฤษภาคม รัฐบาลจีนได้ทูลคำเผดียงสงฆ์ร่างกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติประกบที่ประชุมรายปีของสภากลางเมืองแห่งชาติ (NPC) ซึ่งเป็นสภานิติบัญญัติบริบูรณ์สิ่งของประเทศจีน เพื่อให้สภาฯ ลงมติแห่งอาทิตย์ตรงนี้ ซึ่งก็ควรจะผ่านจรได้ภาพร่างพ้นไปการกลับผวา เพราะด้วยร่างกฎหมายดังที่กล่าวมาแล้ว อีกต่างหากจำต้องประกอบด้วยการยินยอมพร้อมใจห้ามณข้อปลีกย่อย แม้ว่าเมื่อสื่อต่างด้าวแหล่ที่ทำการทูลนั้น ทำให้ประสีประสาได้มาเลาๆ ๆ แหว ข้อบังคับระบิตรงนี้จักกำหนดให้ความประพฤติดังต่อไปนี้ถือเป็นอาชญากรรม เช่น งานแยกบริเวณ การล้มล้างอำนาจการปกครองสิ่งของรัฐบาลกลางๆ การจราจล กับการสอดแซงกิจจานุกิจในฮ่องกงเพราะว่ากองกำลังต่างด้าว ยิ่งไปกว่านี้ จุดสำคัญส่วนหนึ่งส่วนใดสรรพสิ่งร่างกฎหมายแห่งหนเป็นเหตุให้ชาวฮ่องกงกังวลก็คือว่า ซีกแห่งเจาะจงดุ จีนคงจะตั้งขึ้นสถาบันแตกต่าง ๆ ขึ้นไปในฮ่องกง เพื่อที่จะลงมาปฏิบัติราชการสอดส่องความแน่นหนาณแคว้นบำรุงรักษาเลิศแห่งนี้เช่นกันตัวเอง แม้ย้อนกลับไป จีนได้มาออกพระราชบัญญัติธีรภาพแห่งชาติอย่างเริ่มแรกครั้นพรรษา 2536 ซึ่งตั้งหน้าเจียรแห่งข้อคิดเกี่ยวข้องงานจารกรรม ก่อนที่จะกฎหมายดังกล่าวจักถูกทำแทนเช่นกันข้อบังคับคัดค้านการจารกรรม (Counterespionage Law) ในพรรษา 2557 ซึ่งปัดเป้านิ่งเจียรแห่งหนสายสืบชาวต่างประเทศ รวมถึงคนด้วยกันองค์กรของเมืองจีนที่สมรู้ร่วมคิดกับสายลับต่างประเทศพวกนั้น เพราะอะไรจีนจึงต้องการเปลี่ยนร่างกฎหมายระบิลนี้ณในเวลานี้ ต่อมาณชันษา 2558 เมืองจีนได้มาผ่านร่างกฎหมายธีรภาพแห่งชาติระบินวชาต ซึ่งขยายขอบข่ายกว้างกว่ากฎหมายระบิลเก่าก่อนจัง โดยครอบคลุมหลากหลายข้าง อาทิ กลาโหม การเมือง บริเวณแวดล้อม เทคโนโลยี ไซเบอร์สเปซ วัฒนธรรม อุดมการณ์ กับศาสนา เทศบัญญัติระบิลใหม่ตรงนี้ผลักดันโดยประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ที่ต้องการเสริมสร้างความมั่นคงสิ่งของชนชาติให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพราะว่าหนึ่งปีหลังจากเข้าสารภาพตำแหน่ง ประธานาธิบดีถูได้มาตั้งคณะกรรมการความแน่นหนาแห่งชาติ พร้อมนั่งลงเป็นสำคัญด้วยตัวเอง สหราชอาณาจักรยกให้เกาะฮ่องกงคืนแยกออกกับดักจีนในชันษา 2540 ภายใต้ให้สัญญาสิ่งของรัฐบาลเมืองจีนตวาดจักปกครองฮ่องกงเพราะว่าใช้แนว “เอ็ดด้าว สองระเบียบ” และ “เทศบัญญัติดลโคน” (Basic Law) ซึ่งเปรียบเสมือน “อนุรัฐคุณความดีนูญ” (mini-constitution) สิ่งของฮ่องกง โดยครอบครองแห่งหนรู้ห้ามดุ ข้อบังคับและหลักการดังกล่าวจักรักษาความอิสระบางประการเกี่ยวกับฮ่องกง เป็นต้นว่า ความอิสระณการงานเอ่ยปาก เสรีภาพณงานชุมนุม ความเป็นไทสรรพสิ่งฝ่ายตุลาการ และอำนาจประชาธิปไตย ซึ่งดินแดนอื่น ๆ ของเมืองจีนแผ่นดินใหญ่ไม่ไหวสารภาพสิทธินั้น ขณะเดียวกัน ภายใต้ให้คำปฏิญาณอย่างเดียวกันตรงนี้ ฮ่องกงจำเป็นต้องออกพระราชบัญญัติความแน่นหนาแห่งชาติสิ่งของตัวเอง ด้วยเหตุที่ขีดคั่นเก็บณมาตรา 23 สรรพสิ่งกฎหมายพื้นฐาน โดยรัฐบาลฮ่องกงต้องบังคับใช้เทศบัญญัติแห่งกักคุมการกระทำแตกต่าง ๆ อาทิ งานทำกบฏ งานแยกแดนดิน การปลุกระดมมหาชนมอบรั้นอำนาจการปกครอง งานลบล้างความปกครองของรัฐบาลเมืองจีน ด้วยกันการขโมยความลับสิ่งของชาติ จะอย่างไรก็ตาม ฮ่องกงไม่เคยทำกันได้เกิดผล เพราะรัฐบาลฮ่องกงเคยมุมานะหลังจากนั้น แต่ว่าถูกค้านอย่างหนัก ทวนทบเจียรครั้นวันที่ 1 ก.ค. 2546 กลางเมืองคาด 500,000 มนุชคว้าออกมาชุมนุมคัดค้านร่างกฎหมายธีรภาพแห่งชาติสิ่งของรัฐบาลฮ่องกง ซึ่งถือเป็นงานค้านทีเทิ่งสุดโต่งที่เกิดขึ้นณฮ่องกงนับแต่ที่สหราชอาณาจักรมอบให้ฮ่องกงคืนแยกออกกับประเทศจีน จนกระทั่งสุดท้าย ร่างกฎหมายดังที่กล่าวมาแล้วก็ไม่ผิดล้มพับไป เพราะว่ารัฐบาลฮ่องกงต้านความไม่สบอารมณ์สิ่งของประชาชนไม่ไหว ไม่มีเงินลงมาแห่งปี 2562 มีความมอบชาวฮ่องกงลุกฮือประท้วงทีโย่งใหม่ เพราะแม้อีกทั้งเมื่อจักระลึกรูปการณ์เมื่อพรรษาที่แล้วห้ามคว้า ชาวฮ่องกงคว้าริเริ่มโหมโรงงานชมรมคัดค้านในจันทร์มิ.ย. เพื่อตั้งใจมอบรัฐบาลเอาคืนร่างกฎหมายส่งตัวเหล่าร้ายข้ามถิ่นจากฮ่องกงไปอีกทั้งเมืองจีนแผ่นดินใหญ่ แม้บ๊วยจากนั้น รมณีใส่ใจรี ลัม ผู้ว่าการดินแดนจัดการเลิศฮ่องกง จักยอมยอมตามข่าวสารเลิกการไตร่ตรองเทศบัญญัติดังที่กล่าวมาแล้วเป็นการชั่วกาลนาน เสียแต่ว่าดูเหมือนว่า ชาวฮ่องจักไม่ชอบใจสิงสู่เท่านั้นอีกต่อไป จากการค้านเทศบัญญัติส่งตัวผู้ร้ายข้ามเขต แล้วจึงแผ่ขยายกลายเป็นการเคลื่อนที่ค้านประเทศจีนกับเรียกร้องประชาธิปไตยให้กับดักฮ่องกง … ซึ่งประเทศจีนไม่ต้องการมองเห็นรูปการณ์ดังที่กล่าวมาแล้วตรงนี้มีขึ้นซ้ำอีก ผู้สันทัดกรณีกล่าวว่า งานที่รัฐบาลฮ่องกงไม่สมรรถออกพระราชบัญญัติความแน่นหนาผ่านขั้นตอนมุขรัฐสภา ทำให้รัฐบาลเมืองปักกิ่งใช้คืนดำรงฐานะข้อแก้ตัวแห่งการยื่นมือเข้าจัดการด้วยตนเอง “ข้าพเจ้าคิดดุ รัฐบาลจีนสิ้นความทรหดที่จะรอให้รัฐสภาสิ่งของฮ่องกงผ่านข้อบังคับความแน่นหนาตามที่เจาะจงเก็บแห่งข้อกำหนด 23” วิลลี ลัม ศาสตราจารย์วุฒิคุณจากศูนย์กลางเมืองจีนทำความเข้าใจ วิทยาลัยเมืองจีนแห่งหนฮ่องกง ทูล “นี่ครอบครองวิธีแห่งเมืองจีนจะบังคับใช้กฎหมายความแน่นหนาแห่งชาติกับดักฮ่องกงได้โดยตรงๆ” สอดคล้องกับบทบรรณาธิการในนสพ.เจาะน่าจะเดลี่สิ่งของทางราชการประเทศจีน ซึ่งเจาะจงตวาด กฎหมายระบินี้จักปกปักรักษาไม่ให้เกิดเรื่องการณ์คัดค้านแรงในฮ่องกงขึ้นอีกในภายหน้า “การบัญญัติกฎหมายจักดำรงฐานะฐานรากเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ครอบครองรูปธรรมณการสำรวจรูปการณ์ความร้ายกาจณฮ่อตระหนี่ง” เหตุไฉนชาวฮ่องกงแล้วจึงขยาดข้อบังคับระบิลตรงนี้ ชิ้นแห่งหนชาวฮ่องกงหัวหดเต็มที่คือว่า กลัวตวาด สิทธิความอิสระของตนจักไม่ผิดตัดทอน ชาวฮ่องกงหลงเชื่อตวาด กฎหมายอย่างนี้จะมีผลกระทบทาบอิสระในการพูดและอำนาจณงานค้าน เพราะว่าปัจจุบัน สมมติว่าอันนี้บังเกิดในเมืองจีน จะเข้าเกณฑ์เสร็จปราบความปกครอง หัวหน้าวิลลี ลัม ผู้เชี่ยวชาญเหตุประเทศจีน แสดงความวิตกกังวลตวาด ข้อบังคับระบิตรงนี้คงจะเบิกทางแยกออกประชาชนแห่งหนวิพากษ์วิจารณ์ประเทศจีนไม่ผิดสั่งสอน อาทิเช่นที่เกิดขึ้นแห่งเมืองจีนแผ่นดินใหญ่ ขณะเดียวกัน ชาวฮ่องกงอีกเป็นมากมายอีกต่างหากขยาดด้วยว่า กระบิลผู้พิพากษาสรรพสิ่งฮ่องกงจักตกเป็นแปลนลำพังกับดักสรรพสิ่งประเทศจีน “การพินิจพิเคราะห์เหตุที่เกี่ยวพันกับความมั่นคงสรรพสิ่งชาติเฉียดฉิวทั้งปวง เสร็จทำงานชนิดเสี้ยม ๆ เปล่าแยกออกมนุชธารณะถือสิทธิ์แจ้ง ด้วยกันไม่เคยประกอบด้วยเหตุชัดเจนแหว ข้อกล่าวหาและหลักฐานคือว่าอย่างไรกักคุมแน่ นอกจากนี้ วจีว่าความแข็งแรงของชาติก็คลุมเครือ กระเป๋าแห้งอาจจะทำให้กว้างขวางไปเฉียดฉิวทั้งปวงคดี” ศาสดาจารย์ โจฮันส์ ชาน นักวิชาการข้างกฎหมายจากสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนฮ่องกง รายงาน ทั้งหลายนักวิจารณ์เจาะจงเหตุว่า การออกพระราชกฤษฎีกาความแน่นหนานับว่าเป็นสิ้นสุดของ “เอ็ดแดน คู่กระบิล” “ฉันทบทวนดูดุ วันนี้เป็นวันที่ซึมเซาสุดโต่งในพงศาวดารของฮ่อตระหนี่ง” รับช่วงอัยกี ดาดฟ้า สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรนิติบัญญัติฝ่ายสนับสนุนระบบประชาธิปไตยสิ่งของฮ่องกง รายงานแห่งการออกข่าวเมื่อคืนนี้เวลากลางวันพฤหัสที่ผ่านมา “ไม่มีอีกแล้ว หนึ่งประเทศ ญิบกบิล ต่อจากนี้ไปจักมีแต่ว่า หนึ่งด้าว เอ็ดกระบิล” ข้างคลอเดีงามย ม่อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรนิติบัญญัติฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยอีกมนุษย์หนึ่ง กล่าวว่า การบัญญัติกฎหมายเพราะว่าไม่เปลี่ยนวิธีการนิติบัญญัติของฮ่องกงนั้น นับว่าเป็นงาน “ประทับตราตาปูดับฝาโลงศพ” เกี่ยวกับคดีมีอิสระแห่งความปกครองตัวเองสรรพสิ่งฮ่องกง ชำนัญพิเศษบอกด้วยว่า การออกพระราชกำหนดความแน่นหนาสิ่งของจีนจะสำเร็จละเมิดความอิสระของฮ่องกง ซึ่งที่ผ่านมาก็ตัดทอนโหรงถอยลงอยู่จากนั้น เพราะที่ผ่านมา เมืองจีนคว้าใช้เทศบัญญัติความแน่นหนาแห่งชาติสรรพสิ่งตัวเองในการควบกำกับด้วยกันปราบนักเคลื่อนไหว นักข่าว นิติกร ด้วยกันนักสิทธิมนุษยชน ได้แก่ความของนายต้นหลิว เกลอแมลงปอ ต้นตำรับรางวัลโนเบลสันติสุขชาวจีน ที่วิพากษ์วิจารณ์ประเทศจีนณข้อคิดประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ไม่มีเงินถูกจำขังห้องขังณชันษา 2552 จากข้อผิดพลาดกก “บ่อนทำลายสิทธิรัฐ” ขู่ดีงาม้ ยก ข้าราชการการเมืองฮ่องกง กล่าวว่า กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติจักบีบบังคับฮ่องกงให้เห็นด้วยการบังคับใช้กฎหมายด้วยกันกบิลเทศบัญญัติของประเทศจีน กฎหมายอย่างตรงนี้จักถูกชดใช้ดำรงฐานะเครื่องใช้ไม้สอยแห่งงานเม้มปากประชาชน “เทศบัญญัติความแน่นหนาอย่างนี้จะไม่ผิดชดใช้เป็นเครื่องอุปกรณ์ในการข่มขู่กลางเมืองคนเดินดินทั่วไป กับสั่งสอนพวกที่กล้าจัดโชว์ความคิดมองเห็น” อธิปชูทูล “อันที่ฉันขยาดทั้งปวงแห่งหนพลังก่อเกิดกับดักสิทธิมนุษยชนในประเทศจีน กำลังจะเกิดขึ้นณฮ่อตระหนี่ง” อีกข้อเสนอแนะที่ชาวฮ่องกงวิตกกังวลก็ลงความว่า ภัยขู่ทาบเสรีภาพสิ่งของฮ่องกงคงมีผลแตะต้องดามความน่าจะตรึงใจของฮ่องกง แห่งสถานภาพมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ ตลอดจนใจกลางการเงินด้วยกันธุรกิจของภาค เพราะว่ากระทรวงสถิติกับการสำรวจสำมะโนประชากรสิ่งของรัฐบาลฮ่องกงเปิดเผยตวาด เศรษฐกิจฮ่องกงเล็กลง 1.2% แห่งปี 2562 ซึ่งสำเร็จหดตัวทีแรกณรอบหนึ่งทศวรรษ ขนมจากผลกระทบกระเทือนสรรพสิ่งความไม่สงบกับความวุ่นวายทางการเมืองจากการชุมนุมประท้วงสิ่งของหมู่ประท้วงรัฐบาลฮ่องกง ยิ่งไปกว่านี้ ผลิตผลผลรวมภายในประเทศ (GDP) สิ่งของฮ่องกงหล่นยอม 2.9% ณไตรมาส 4 พอเทียบกับดักช่วงเดียวกันณปี 2561 หลังจากที่ GDP ดึ่งลง 2.8% ณไตรมาส 3 ภาษกรัฐบาลฮ่องกงไม่มิดชิดตวาด คดีไม่สงบทางการเมืองณไตรมาส 4 คว้ามีผลกระทบแตะต้องดามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ด้วยกันความแน่ใจสิ่งของผู้บริโภค จะก่อกำเนิดอย่างไรขึ้นถัดจาก เมืองจีนจักบังคับใช้ข้อบังคับแห่งฮ่องกงได้ไหม แม้ปราศจากกระไรปรับเปลี่ยน คาดแหว ที่ประชุมสภาประชาชนแห่งชาติของประเทศจีนจะลงคะแนนเสียงสารภาพร่างกฎหมายธีรภาพแห่งชาติณวันที่ 28 พ.ค.นี้ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายสรรพสิ่งการประชุมรายปีสิ่งของ NPC พวกที่ 13 ทีที่ 3 แม้เทศบัญญัติฐานราก ไม่ก็ Basic Law เจาะจงแหว กฎหมายแตกต่าง ๆ สรรพสิ่งประเทศจีนเปล่าสมรรถนำมาใช้ณฮ่องกงได้ ทว่า ภาคผนวกที่ 3 (Annex III) ณเทศบัญญัติพื้นฐานกลับมาเปิดโอกาสแยกออกฮ่องกงต้องนอบน้อมเทศบัญญัติสรรพสิ่งเมืองจีน โดยข้อบังคับกลุ่มนี้คงจะออกมาณตัวสิ่งของพ.ร.ก. ซึ่งหมายถึงงานแห่งไม่ต้องเปลี่ยนรัฐสภาของฮ่องกง อีกทั้งนางใส่ใจเรียว ลัม ผู้ว่าการอาณาเขตว่าการเลิศฮ่องกง ตกลงออกมาบ่งบอกแล้วแหว เจ้าเอ็งจักร่วมมือในการบังคับใช้เทศบัญญัติระบิลตรงนี้ อีกข้อเสนอแนะแห่งจำต้องจับตาคือว่า งานค้านจะตีวงกว้างจรเสร็จค้านเทิ่งเทียบเท่าเมื่อพรรษาเดิมหรือไม่ เพราะว่าปัจจุบันนี้ เริ่มมีงานค้านกลุ่มเล็ก ๆ ขจรขจายกันไปตามแห่งหนแตกต่าง ๆ ด้วยเหตุที่เหตุการณ์การแพร่เชื้อของเชื้อไวรัสวัวป่องท้องนาแห่งฮ่องกงดีขึ้น “อาจจะเป็นเรื่องยากเพราะด้วยข้าราชการการเมืองก้ำประชาธิปไตยที่จะปลุกชาวฮ่องกงสาธารณะให้ออกมาชมรมคัดค้านติดตามท้องถนน เกล้าผมคิดดุ ประชาชนส่วนใดส่วนหนึ่งยินยอมแห่งสิ่งที่พวกเขาคิดดูตวาด ไม่คงจะหลบมุมคว้า” อธิปวิลลี ลัม รายงาน

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทรัมป์หมายสั่งคุมโซเชียลมีเดีย เคือง’สองตเโคนร์’ห้ามเฟคนิวส์บนบานพอกพูนตตัวเอง

พนักงานประจำทำเนียบขาวเปิดเผยว่า ประธานาธิบดีกระทบัลด์ ทรัมป์ ตระเตรียมลงลายมือชื่อในที่คำสั่งวิเศษเพื่อที่จะคุมดูแลกงสีโซเชียลมีเดีย พระขนองก่อนหน้าปธน.ทรัมป์

Read More »

‘บีอ้วน’เผยกำไรสุทธิ Q1 หล่น 67% ขนองราคาน้ำมันยุบทนทุกข์เป็นประวัติการณ์

บีอ้วนพี อ้วนพีแอลภาษาซี ซึ่งครอบครองกงสีน้ำมันรายใหญ่สรรพสิ่งประเทศอังกฤษ ไม่มิดชิดผลประโยชน์แท้หลุดลงในที่3 เดือน

Read More »