Categories
ข่าวเศรษฐกิจ

การขายชายแดน-ผ่านแดน 2 เดือนแต่ต้นชันษา 63 ราคาร่วม 1.7 แสนลบออก. ลดลง 6.4%

ทุ่งนายกีรติ รัชโปน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยแหว สถิติการขายพรมแดนกับเปลี่ยนด้าวสิ่งของประเทศไทย 2 จันทราแต่ต้นสิ่งของชันษา 2563 (ม.ค.-สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) มีมูลคุณค่าหมายรวมสิ้น 171,314 เลี่ยนบาท ลดลง 6.46% แบ่งแยกเสร็จส่งออก 117,946 กล้อนพระบาท ลดลง 6.10% กับการพาเข้าไป 53,368 กล้อนพระบาท ลดลง 7.25% เกินดุลการค้าขาย 64,578 กล้อนพระบาท ที่นายกีรดี ราชย์ตุ่ย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ดังนี้ ถ้าสำรวจในที่ปีกการขายพรมแดน พบพานดุ มาเลเซียยังคงครอบครองหญิบค้าขายชั้นหนึ่ง ค่า 62,807 กล้อนพระบาท น้อยลง 10.48% ประสบความสำเร็จส่งออก 41,131 เลี่ยนบาท ลดลง 3.21% นำเข้า 21,676 ล้านพระบาท น้อยลง 21.65% ถัดลงมามาตกว่า สปป.ลาว ค่า 43,717 ล้านบาทา ลดลง 14.04% กัมพูชา มูลค่า 33,904 กล้อนพระบาท เพิ่มขึ้น 15.66% กับชายาพี่เลี้ยงเด็กา ค่า 30,885 เลี่ยนพระบาท น้อยลง 5.89% ขณะที่การค้าเปลี่ยนแดนจรอีกทั้งประเทศสิงคโปร์ มีมูลค่าสูงสุด 14,089 ล้านบาท ทวี 28.68% เป็นการส่งออก 5,689 กล้อนบาท เพิ่มขึ้น 41.00% นำเข้า 8,400 กล้อนบาทา ทวีคูณ 21.49% รองลงมา ถือเอาว่า เมืองจีนระยะใต้ มูลค่า 12,256 ล้านบาทา น้อยลง 27.34% ด้วยกันเวียดนาม มูลค่า 6,898 กล้อนบาท น้อยลง 46.47% อย่างไรก็ตาม ครั้นตรวจสอบดำรงฐานะรายประเทศ พบพานแหว มูลค่าการส่งออกปีกกัมพูชา การค้าขายยังคงขยายตัวดำเกิงขึ้นไป เพราะว่าการส่งออกทวีจด 14.86% เป็นพิเศษเครื่องดื่มพ้นไปแอลกอฮอล์ รถยนต์ เครื่องไม้เครื่องมือด้วยกันเครื่องประกอบ กับสินค้าปศุสัตว์อื่นๆ ด้าน สปเปรียญประเทศลาว เหตุการณ์การขายยังคงพองตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และดีเซล ส่วนมาดามแม่นมา ค่าการส่งออกยังคงขยายตัว ซึ่งเป็นส่วนใหญ่เป็นของซื้อของขายน้ำมันดีเซล เครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ และพัตรผืนกับด้ายถัก และข้างมาเลเซีย ถือเอาดำรงฐานะด้าวแห่งการค้ายังคงขยายตัวรุ่งเรืองขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งของซื้อของขายต้นยางพารา ผลิตภัณฑ์กระยาง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องไม้เครื่องมือกับชิ้นส่วน เป็นต้น นายกีความชอบใจ กล่าวว่า จากผลกระทบกระเทือนของงานกระจัดกระจายของเชื้อโรคโคโพง-19 กรมฯ ต้องเลื่อนที่งานจัดงานการฉลองการขายแนวเขต แห่งวันที่ 28 – 31 เดือนมีนาคม 2563 ในที่ อำเภอไพรประเทศ เมืองทะเลดาลัด ออกจรก่อนกำหนด หากเลยไปวิกฤตไวรัสงัวโรที่นาต่อจากนั้น กรมฯ จะดำเนินการแจ้งให้ทราบโดยเร็ว ส่วนแห่งที่ว่างถัดไป กรมฯ มีแผนงานจัดงานมหกรรมการขายแนวพรมแดนในที่อีกหลายจังหวัด อาทิ เชียงราย จังหวัดนครพนม แบน ด้วยกันยะลา ซึ่งเรียกร้องดุจักเอาใจช่วยเพิ่มขึ้นมูลค่าการค้าขายพรมแดนได้ครอบครองอย่างดี ปฤษฎางค์ผ่านพ้นวิกฤตเชื้อโรคโคโพง-19 ตรงนี้จรแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *