Categories
ข่าวต่างประเทศ

กรุ๊ปนักค้นคว้าจากสถาบันอุดมศึกษานั่งเหงาท์ออสเตรเลีย (UniSA) ริเริ่มพัฒนาโดตะลีตะลานเพื่อจะตรวจจับคนเจ็บแห่งหนประกอบด้วยท่วงท่าติดโรคกระบิลทางแคบหายใจ รวมถึงการติดเชื้อขนมจากเชื้อไวรัสงัวโรท้องนาสายพันธุ์นวชาต ไม่ก็งัวตัก-19 โดรนดังกล่าวจักไม่ผิดวางพร้อมด้วยนิกายเซนเซอร์ที่สามารถวัดอุณหภูมิทางไกล ตำแหน่งงานเต้นสิ่งของหัวอกหัวใจ และระเบียบตรอกหายใจ นอกจากนี้ เนื้อตัวโดลนลานอีกทั้งสมรรถสำรวจมนุชแห่งหนแสดงอาการ อาทิเช่น ไอ และฟัน ณสำนักงาน ดารณีดีใจ อากาศนาวา ที่พักคนสูงอายุ ด้วยกันที่ที่ประกอบด้วยการเสี่ยงต่อการติดโรคสูง โครงการดังกล่าวจับพวกโดยผู้เป็นใหญ่สารเสพติดวาน ชาห์ล สำคัญกบิลนิกายเซนเซอร์สิ่งของกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นมนุชสั่งการรวมพลร่วมกับวิทยาลัยนั่งเหงาท์ออสเตรเลีย โดยผู้เป็นใหญ่เมี่ยงห์ล กล่าวว่า เดิม เทคโนโลยีนี้ถูกปฏิรูปขึ้นลงมาเพื่อที่จะชดใช้ณเขตศึกสงครามกับหายนะทางธรรมชาติ เขาบอกเพิ่มเติมแหว วัสดุดังกล่าวอาจไม่สามารถสำรวจได้ทั้งหมดคดี แม้ว่าก็คงจะดำรงฐานะเครื่องมือที่ปรึกษานำพาได้ด้วยการตรวจสอบความเจ็บไข้ณพื้นที่ไม่ก็ในที่มหาชน สำนักข่าวซินหัวทูลแหว สถาบันอุดมศึกษาจุกเจ่าท์ออสเตรเลียจับมือกับดักกองกลางเทคโนโลคลุกเคล้าโดลนลานเพื่อตั้งใจที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีด้วยกันจับจากไปปรับใช้กับรัฐบาล ลูกค้าเชิงพาณิชย์ ด้วยกันทางการแพทย์

นักค้นคว้าออสเตรเลียความแข็งแรงปฏิรูปโดรนเพื่อจะตรวจค้นผู้ติดเชื้องัวตัก-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *