Categories
ข่าวเศรษฐกิจ

กรุงไทย ปิดซ่อมหมู่ www.เราไม่ละกัน.com ชั่วครู่ ดึกวันที่ 1 เม.ย.

ธนาคารกรุงไทย (KTB) เช้าดับปฏิสังขรณ์ระเบียบจดทะเบียน www.เราไม่ละกัน.com ชั่วคราว วันที่ 1 เม.ย. 63 ระยะเวลา 00.00 – 03.59 น. (เที่ยงคืนวันอังคาร) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยกันยกสถานภาพระเบียบลงทะเบียน รับเงินมาตรการแก้ไข 5,000 ตีน เพราะจะถลกแยกออกลงทะเบียนซ้ำ วันที่ 1 เม.ย. 63 เวลา 04.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *