Categories
ข่าวเด่น

กนง. ลงความเห็นตัดทอนดอกเบี้ยหลักการลง 0.25% เหลือ 0.50% ตามคาดคะเน

ที่ประชุมคณะกรรมการแนวทางการเงิน (กนง.) คราวแห่ง 3/2563 วันที่ 20 พ.ค. 63 ลงความเห็น 4 ต่อ 3 ความเห็น จ่ายลดอัตราค่าดอกเบี้ยแนวทาง 0.25% จาก 0.75% ดำรงฐานะ 0.50% ทาบชันษา โดยจ่ายมีผลเร็ว หลังความเอนเอียงเศรษฐกิจกับตำแหน่งภาวะเงินเฟ้อปีนี้หดมากกว่ากะ ระหว่างที่ 3 เสียง เห็นสมควรจ่ายคงอัตราดอกเบี้ยแผนการเก็บแห่ง 0.75% ทาบปี ผู้เป็นใหญ่ทิตัวันทิ์ มัลลิกะมาส ผู้ช่วย กนง. ไม่มิดชิดแหว ในที่การตัดสินแนวนโยบาย กรุ๊ปกรรมการฯ คาดคะเนว่าเศรษฐกิจไทยที่ชันษา 2563 มีแนวโน้มเล็กลงกระทั่งประมาณเดิมตามแนวโน้มเศรษฐกิจแหล่งหล้าสถานที่เล็กลงหนักหน่วงกระทั่งแห่งประมาณกับผลกระทบกระเทือนจากมาตรการจำกัดการระบาดทั่วโลก ตำแหน่งสภาวะเงินเฟ้อธารณะมีแนวโน้มติดลบกว่าสถานที่ประมาณวาง ความมั่นคงระบบการคลังบอบบางสมบูรณ์ติดตามภาวะเศรษฐกิจ “กรรมการส่วนมาก มองเห็นแหวแนวนโยบายการเงินแห่งหนคลายเครียดเติบโต จะเอาใจช่วยลดความกระทบกระเทือนจากวัตถุปัจจัยลบออกที่เกิดขึ้น หมายรวมเสือกประสานกับดักมาตรการการเงินสรรพสิ่งรัฐบาล และมาตรการด้านการเงินด้วยกันสินเชื่อสถานที่ได้ออกจากไปก่อนหน้านี้ ขณะเมื่อกรรมการ 3 ประสกเอ็ง เห็นควรจ่ายคงอัตราค่าดอกเบี้ยแนวนโยบายไว้ที่การสัมมนาคราวนี้ กับเร่งรัดความสำเร็จสิ่งของมาตรการด้านการเงินและสินเชื่อแห่งได้มาประกาศจากไปต่อจากนั้น” ผู้เป็นใหญ่ทิร่างกายันทิ์เจาะจง กรุ๊ปบาปงานฯ โดยรวมเหลือบเห็นแหว ควรจะส่งเสริมปันออกสถาบันการเงินเร่งบูรณะโครงสร้างหนี้สินสิ่งของลูกหนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครัวเรือนและธุรกิจ SMEs ให้บังเกิดผลที่วงกว้างเติบโต ด้วยกันเร่งรัดการให้สินเชื่อเปลี่ยนแผนแตกต่าง ๆ แห่งได้ออกมาก่อนหน้านี้ เพื่อขบปัญหาสภาพคล่องให้เข้าแง่กับทันการณ์ เศรษฐกิจแหลมทองมีแนวโน้มหดตัวกระทั่งสถานที่หยั่งไว้ การสัญจรและการส่งออกสินค้าถือสิทธิ์ผลกระทบกระเทือนจากเศรษฐกิจประเทศญิบขายยิ่งกว่ากะ ระหว่างที่อุปสงค์ในประเทศตลอดงานเสพกับการลงทุนภาคเอกชนหดตัวกว่าแห่งหนคาดคะเนวาง จากงานเตะฝุ่นแห่งหนทวีคูณสูงศักดิ์ขึ้นกับมาตรการจำกัดงานกระจัดกระจาย ถึงอย่างไร มาตรการการเงินการคลังจะมีส่วนช่วยช่วยเหลือโจทย์สภาพคล่องของครัวเรือนและกิจธุระ รวมทั้งช่วยเหลือจ่ายเศรษฐกิจไทยทยอยฟื้นได้ คณะกรรมการฯ เหลือบเห็นแหวมาตรการด้านการเงินแห่งหนตรงด้วยกันทันเวลาอีกทั้งมีความจำเป็นทาบการเอื้อเฟื้อการว่าจ้างกับธุรกิจ SMEs เพื่อช่วยเหลือการฟื้นฟูสภาพของเศรษฐกิจและปกป้องศักยภาพการเจริญเติบโตในที่ระยะห่างถัดไป เพราะว่าอัตราภาวะเงินเฟ้อธารณะแบ่งตลอดปี 2563 มีแนวโน้มติดลบยิ่งกว่าแห่งหนกะ ติดตามสนนราคากำลังแรงงานแห่งหนลดน้อยลงเป็นหลัก ตำแหน่งภาวะเงินเฟ้อฐานรากอยู่ที่ระดับเสื่อมถอยไม่ว่างเว้น เช่นนี้ กลุ่มเคราะห์การฯ จะสืบเสาะความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจต่างชาติด้วยกันการระบาดสิ่งของวัวโพง-19 แห่งต่างด้าว การคลายอารมณ์มาตรการควบคุมและโอกาสแห่งงานระบาดในประเทศอาจหวนกลับ รวมถึงประสิทธิผลของมาตรการการคลังด้วยกันมาตรการด้านการเงินด้วยกันสินเชื่อ ซึ่งจักมีผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศไทยที่ช่องไฟถัดไป ด้านประสาการเงิน ตลาดการเงินประกอบด้วยความคงตัว พระขนอง ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกมาตรการสอดส่องความมั่นคงท้องตลาดการคลัง รวมถึงจัดตั้งกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของงานระดมทุนที่ตลาดตราสารหนี้สิน (BSF) ตำแหน่งผลประโยชน์พันธบัตรรัฐบาลเกลี่ยลดลง และตำแหน่งผลได้หุ้นกู้แห่งหนจำหน่ายแห่งท้องตลาดรองปั่นป่วนลดลง ตลาดตราสารหนี้สินกลับปฏิบัติราชการได้เป็นกิจวัตรเจริญ ถึงอย่างไร กลุ่มบาปงานฯ จ่ายติดตามเหตุการณ์สรรพสิ่งสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งหนคงจะได้มาผลกระทบกระเทือนจากการลงทุนที่ตราสารหนี้ ข้างสินเชื่อขยายตัวเป็นพิเศษสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ส่วนสินเชื่อเพื่อที่จะอุปโภคเสพประวิงยอมบ้าง สภาพคล่องในที่หมู่การคลังแห่งทั้งมวลอีกทั้งสิงสู่ที่ขั้นสูง ถึงอย่างไรก็ตาม จำเป็นจะต้องสอดส่องดูแลปันออกสภาพคล่องกระจายเนื้อตัวเจียรสู่พื้นที่การทำงานและครัวเรือนสถานที่ได้มาผลกระทบขนมจากสถานการณ์โควิด-19 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารพาณิชย์ (ธพมันสมอง) ปรับน้อยลงพระขนองงานทำให้เรียบลดอัตราดอกเบี้ยแผนการที่ผ่านมา และงานปรับตัดทอนตำแหน่งสินทรัพย์จับส่งทุนรอนบูรณะด้วยกันปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (FIDF fee) ชั่วคราว ปีกอัตราแลกเปลี่ยน เงินบาทแข็งค่าพอวัดกับดอลลาร์สหรัฐ ด้วยกันเงินพงศ์ภูมิภาค กรุ๊ปเคราะห์การฯ กังวลทาบสถานการณ์เงินบาทแห่งอาจกลับแข็งค่าขึ้น ซึ่งจักส่งผลประกบกันดามการฟื้นฟูสภาพสรรพสิ่งเศรษฐกิจ แล้วก็เห็นควรจ่ายสืบเสาะเหตุการณ์ท้องตลาดการคลังกับท้องตลาดอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด ระบบสถาบันการเงินประกอบด้วยเสถียรภาพ ธนาคารพาณิชย์หรูหราสินทรัพย์ทุนรอนด้วยกันเงินสำรองแห่งเก่ง แม้ว่าแห่งระยะห่างตรงหน้าอีกทั้งจำเป็นจะต้องค้นหาการเสี่ยงแห่งอาจสร้างเนื้อความบอบบางปันออกความคงตัวสรรพสิ่งหมู่ธนาคารพาณิชย์ โดยเฉพาะความเสี่ยงขนมจากการพลาดนัดหักหนี้สรรพสิ่งการทำงานและครัวเรือน ปฤษฎางค์มาตรการช่วยเหลือด้านสภาพคล่องสิ่งของภาครัฐทยอยสิ้นสุดลง กรุ๊ปเคราะห์งานฯ เหลือบเห็นว่าสถาบันการเงินจึ่งจำเป็นต้องเร่งปฏิบัติการบูรณะโครงสร้างหนี้สินของลูกหนี้ หมายรวมเร่งรัดงานให้สินเชื่อเปลี่ยนแผนต่าง ๆ แห่งคว้าออกมาก่อนหน้านี้กับจ่าย ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลแห่งหนเกี่ยวข้อง เตรียมการหลักรองรับความเสี่ยงแห่งหนเพิ่ม ผิความสามารถที่การชำระหนี้ของลูกหนี้ยิ่งหย่อนลงกว่ากะ รวมถึงสอดส่องดูแลสภาพคล่องกับกลไกธุรกิจของหมู่สถาบันการเงินจ่ายประกอบด้วยความมั่นคงด้วยกันสมรรถทำหน้าที่คว้าอย่างต่อเนื่อง เหล่จรข้างหน้า กรุ๊ปบาปการฯ จะสืบเสาะความก้าวหน้าของการพองตัวทางเศรษฐกิจ อัตราภาวะเงินเฟ้อ ความมั่นคงหมู่การคลัง กับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ทั่วจากเศรษฐกิจต่างชาติ ผลกระทบกระเทือนจากงานกระจัดกระจายสิ่งของโคตัก-19 รวมทั้งเนื้อความพอสิ่งของมาตรการการเงินด้วยกันมาตรการด้านการเงินกับสินเชื่อ เพื่อประกอบกิจการเดินแนวนโยบายการคลังในที่ช่องไฟถัดจาก โดยพร้อมใช้เครื่องมือแผนการการเงินสถานที่เหมาะสมส่งเสริมผิขาดไม่ได้ ผู้ช่วย กนง. เสนอส่งเสริมว่า กนง. คาดคะเนว่าความเผชิญดูแห่งหนเศรษฐกิจด้านหักอีกทั้งประกอบด้วยสิงสู่ดำเกิง เพราะว่าได้มาตรวจ scenario-planning เหลือแหล่กรณี เนื่องด้วยปัจจัยสำคัญแห่งหน กนง. สืบเสาะ เช่น ความโน้มเอียงเศรษฐกิจต่างชาติ, การระบาดสรรพสิ่งงัวโพง-19 รอบญิบ, ประสิทธิผลสิ่งของมาตรการการเงินหมายรวมมาตรการการเงินด้วยกันสินเชื่อ, เหตุการณ์การว่าจ้างในประเทศ รวมถึงสถานการณ์ค่าเงินบาทสถานที่คงจะกลับแข็งค่าและแตะดามเศรษฐกิจ ในเวลาเดียวกันนี้ กนง. เหลือบเห็นแหวแนวทางแห่งหนคลายเครียดเจริญ จะสนับสนุนลดความกระทบกระเทือนจากวัตถุปัจจัยหักเค้าเดิมขึ้นไป โดยคาดการณ์ว่าอัตราค่าดอกเบี้ยแนวนโยบายแห่งน้อยลงจะนำไปสู่งานตัดทอนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งจะเอาใจช่วยตัดทอนหน้าที่หนี้สรรพสิ่งครัวเรือนด้วยกันธุรกิจ รวมถึงเสือกประสานมือกับดักมาตรการการคลังสรรพสิ่งรัฐบาล ด้วยกันมาตรการข้างการเงินกับสินเชื่อแห่งได้มาคลอดจรก่อนหน้านี้ เหตุด้วยการติดตามโจทย์ความมั่นคงสรรพสิ่งหนี้ครอบครัว ด้วยกัน SMEs แห่งหนด้อยคุณค่ายอมมากนั้น กนง. เห็นว่าครอบครัวด้วยกัน SMEs ได้มาผลกระทบเต็มแรงขนมจากการกระจัดกระจายของโควิด-19 และเหลือบเห็นแหวมีการเสี่ยงขนมจากการคลาดนัดชำระหนี้ ปฤษฎางค์มาตรการเอื้อเฟื้อของภาครัฐบาลทยอยสิ้นสุดลง จึ่งให้ความสำคัญกับดักการเร่งรัดจ่ายสถาบันการเงินปรับโครงสร้างหนี้เชิงรุก ด้วยกันเร่งรัดงานปันออกสินเชื่อผ่านแผนต่าง ๆ แห่งได้ปฏิบัติการจากไปจากนั้น ซึ่งหมายรวมสินเชื่อ soft loan สรรพสิ่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย, สินเชื่อ soft loan ของธนาคารออมสิน และสินเชื่อธนาคารพาณิชย์แห่งหนถือสิทธิ์การค้ำประกันจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสยมันสมอง) เพื่อขบปัญหาสภาพคล่องปันออกเข้าแง่กับทันเวลา ซึ่งจักสนับสนุนตัดทอนความเสี่ยงปีกระดับการเงินสรรพสิ่งลูกหนี้ นอกจากนี้ แนวนโยบายเศรษฐกิจแห่งหนสำคัญแห่งระยะห่างถัดไป คือ การกันไม่จ่ายก่อเกิดปัญหาการตกงานที่ขั้นสูง และการลุ้นให้ครัวเรือนและธุรกิจ SMEs มีเงินรายได้เพื่อประคับประคองเศรษฐกิจ ซึ่งจักลุ้นตัดทอนความเสี่ยงสรรพสิ่งโจทย์ฐานะทางการเงิน เพราะว่าถ้าหากปล่อยปันออกเกิดโจทย์ดังที่กล่าวมาแล้วจักตกเป็นแผล เป็นเหตุให้เศรษฐกิจฟื้นตัวจักเลยเวลายอม และมีผลแตะดามศักยภาพงานก้าวหน้าที่ระยะยาว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *